top of page
Willem Arnold Rohaan

Willem Arnold Rohaan

Grafvak:

23

geboren: 26 oktober 1912 in Neede
overleden: 6 juni 1944 in het duingebied bij Overveen, 31 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: landbouwer in Neede
geloof: Nederlands-hervormd
vindplaats: gedenksteen 6

Wees getrouw tot den dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Openb. 2:10

Achtergrond

Willem Rohaan deed na de mulo de Landbouwwinterschool. Als oudste zoon ging hij op het landbouwbedrijf van zijn vader in Neede werken. Vanaf 1939 werd hij gemobiliseerd en werd wachtmeester bij een afdeling van het Nederlandse leger die het artilleriewagenpark onderhield.

Verzetsactiviteiten

Direct na de capitulatie in mei 1940 verborg Rohaan wapens van het Nederlandse leger. Terug in Neede werd hij ondercommandant van de plaatselijke afdeling van de Ordedienst (OD), een illegale organisatie die voor een deel was ontstaan in militaire kringen.


Later raakte hij betrokken bij hulp aan (Joodse) onderduikers. Enkelen bracht hij onder op de boerderij van zijn ouders. Rohaan bracht daarnaast bonkaarten rond, verspreidde illegale lectuur en verzamelde gegevens over distributie- en gemeentekantoren voor onder andere de knokploeg Aalten.

Arrestatie en moord

Door verraad van V-mann W. Markus (een V-mann is een Vertrauensmann die infiltreerde in verzetsgroepen om deze te verraden) werden in april en mei 1944 zijn vriend Wortman en dorpsgenoot Kruizinga door de Sicherheitspolizei gearresteerd. Ter wille van zijn ouders weigerde Rohaan onder te duiken.


In de vroege ochtend van 5 mei 1944 werd hij bij zijn ouders gearresteerd, overgebracht naar het Huis van Bewaring in Arnhem en vervolgens naar kamp Vught. Na op 2 juni 1944 ter dood te zijn veroordeeld, werd hij op 6 juni 1944 met 28 andere verzetsmensen, onder wie Wortman en Kruizinga, in het duingebied bij Overveen gefusilleerd en in een massagraf begraven.


De verrader Markus werd in 1945 gearresteerd en kreeg een gevangenisstraf van achttien jaar opgelegd. In 1956 werd hij vrij gelaten.

bottom of page