top of page

Boek Eerebegraafplaats

In het najaar van 2005 verscheen bij Sdu Uitgevers De Eerebegraaf-plaats te Bloemendaal, geschreven door Peter Heere en Arnold Vernooij.

 

Het boek, dat ruim elfhonderd pagina’s bevat, beschrijft uitgebreid de (ontstaans)geschiedenis van de Eerebegraafplaats. Centraal staan alle personen die op de Eerebegraafplaats een laatste rustplaats hebben gevonden. Naast een beschrijving van wat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet hebben gedaan, wordt ook uitvoerig stilgestaan bij de omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen.

 

Het boek is inmiddels uitverkocht, herdruk wordt niet overwogen.
Stichting De Eerebegraafplaats heeft nog een aantal van deze boeken in voorraad.

EB Geschiedenis 7.jpg
bottom of page