top of page

Auditorium

In 1948 constateerde het bestuur van Stichting De Eerebegraafplaats dat de oorspronkelijke bouwplannen voor de Eerebegraafplaats te hoog gegrepen en niet te bekostigen waren. Er werd gekozen voor een sober voltooiingsplan waarbij het accent werd verlegd van architectuur naar natuur, omdat veel bezoekers zeer onder de indruk waren van de “sfeerwerking van de omringende natuur”.

 

Architect Komter ontwierp het voltooiingsplan en voorzag aan de voet van de opgang naar de begraafplaats in een sprekersruimte, het auditorium. Het is bedoeld als verzamelplaats voor gezelschappen en er kunnen toespraken gehouden worden zodat de rust, wijding en grootheid  van de begraafplaats zelf niet verstoord wordt.

 

Het auditorium biedt plaats aan honderden toehoorders. Van 1951 tot 2014 vond hier de jaarlijkse herdenking plaats van Expogé, Vereniging van Ex-politieke Gevangenen. Deze vereniging is inmiddels opgeheven.   

.

bottom of page