top of page
Willem Adolf de Tello

Willem Adolf de Tello

Grafvak:

1

geboren: 30 januari 1901 in Haarlem
overleden: 5 februari 1943 op de Leusderheide, 42 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: journalist en (sport)verslaggever in Heemstede
geloof: doopsgezind
vindplaats: Leusderheide

Achtergrond

Wim de Tello was sinds 1932 als sportverslaggever in dienst van De Arbeiderspers in Amsterdam. Vanaf 1931 was hij gemeenteraadslid voor de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (voorloper van de PvdA) in zijn woonplaats Heemstede. Daarnaast was hij bestuurslid van diverse sportverenigingen.

Verzetsactiviteiten

In de loop van 1941 raakte De Tello betrokken bij het vervaardigen en verspreiden van het illegale socialistische blad Het Parool. Toen het drukken van dit blad gevaar liep door de arrestatie van de drukker, benaderde De Tello drukker Gertenbach in Zandvoort. Deze had voor de oorlog SDAP-drukwerk verzorgd. Vanaf 15 november 1941 vervaardigde Gertenbach Het Parool in een oplage van 7000 tot 8000 exemplaren.

Arrestatie en moord

Op 31 januari 1942 werd Gertenbach gearresteerd. De Sicherheitspolizei vond in zijn drukkerij een pakketje bladen voorzien van het adres van De Tello. Drie dagen later werd De Tello in de val gelokt door de voor de Sicherheitspolizei werkende Haagse politierechercheurs Poos en Slagter en in een café in Heemstede gearresteerd.


Na een jaar gevangen te hebben gezeten werd De Tello met zestien andere Parool-mannen op 19 december 1942 ter dood veroordeeld. Op 5 februari 1943 werd hij samen met negentien verzetsmensen, waaronder dertien leden van de Paroolgroep op de Leusderheide gefusilleerd en daar begraven.


De Paroolgroep werd op 19 december 1945 in grafvak 1 van de Eerebegraafplaats herbegraven.

bottom of page