top of page
Walraven van Hal

Walraven van Hal

Grafvak:

35

geboren: 10 februari 1906 in Amsterdam
overleden: 12 februari 1945 in Haarlem, 39 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: bankier en commissionair in effecten in Zaandam
geloof: doopsgezind
vindplaats: gedenksteen 2

Achtergrond

Wally van Hall was firmant van een bankiers- en effectenfirma in Zaandam.

Verzetsactiviteiten

Vanaf najaar 1941 verzorgde Van Hall de financiële middelen voor de Zeemanspot en het Trompfonds. Hieruit werd steun verleend aan 6.100 gezinnen van koopvaardij- en marinepersoneel dat voor de geallieerden voer.


In 1943 besloot hij dat ook onderduikers en hun gezinnen, alsmede de grote verzetsorganisaties financieel ondersteund moesten worden. Samen met zijn broer Gijs wist hij ca. 9 miljoen gulden ‘in te zamelen’ door bij kapitaalkrachtige personen en instellingen grote leningen aan de Nederlandse Staat af te sluiten. Particuliere giften, belastingverzet en een schatkistpromessen-operatie zorgden voor een verdere financiering met ruim 60 miljoen gulden.


Voor de uitbetaling van de gelden werd een landelijke organisatie met 1.900 medewerkers opgebouwd: het Nationaal Steunfonds (NSF). Dit steunfonds werd wel de bankier van het verzet genoemd. In de zomer van 1944 werd aan ca. 10.000 gezinnen en 8.000 Joodse onderduikers steun verleend. Daarna ook aan de spoorwegstakers.


Als NSF-leider, maar ook door zijn natuurlijk gezag werd Van Hall één van de centrale figuren in het Nederlandse verzet. In 1944 was hij intensief betrokken bij het oprichten van twee overkoepelende organisaties van het verzet; de Kern en de Top-Driehoek.

Arrestatie en moord

Op 27 januari 1945 werd Van Hall met vier andere topmannen op een bijeenkomst van het Landelijk Werkcomité der Illegaliteit gearresteerd. De arrestatie was een gevolg van verraad door de 26-jarige gehuwde Van Lom. Hij was bij het verzet betrokken en probeerde via verraad zijn gearresteerde buitenechtelijke vriendin los te krijgen, hetgeen ook lukte. Later is Van Lom door het verzet geliquideerd.


Op 12 februari 1945 werd Van Hall als represaille voor het doodschieten van een Duitse onderofficier en een soldaat in Haarlem met zeven anderen in Haarlem gefusilleerd. Zij werden op bevel van de bezetter in een massagraf in de duinen begraven.


Postuum kreeg Van Hall het Verzetskruis 1940-1945, de na de Militaire Willems-Orde hoogste dapperheidsonderscheiding van Nederland, en de Amerikaanse Medal of Freedom with Gold Palm.

bottom of page