top of page
Pieter Jelle Trap

Pieter Jelle Trap

Grafvak:

24

geboren: 14 januari 1918 in Amsterdam
overleden: 18 januari 1945 in Amsterdam, 27 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: kassier bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs/het Gewestelijk Arbeidsbureau in Amsterdam
geloof: gereformeerd
vindplaats: gedenksteen 1

En God zal alle tranen van hunne ogen afwisschen. Openb. 7:17b

Achtergrond

Pieter Trap werkte van juli 1936 tot augustus 1939 als kostwinnaar voor zijn gescheiden moeder bij verschillende firma’s. In augustus 1939 werd hij gemobiliseerd en was tot juli 1940 gelegerd in Baarn.


Terug uit militaire dienst kwam hij als kassier in dienst bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in Amsterdam. In de loop van de oorlog ging de bezetter zich met het GAB bemoeien, onder meer voor de verplichte arbeidsinzet in Duitsland. Trap had hierover gewetensbezwaren en wendde zich tot dominee Taeke Ferwerda, de nestor van de gereformeerde Amsterdamse predikanten. Deze raadde hem aan op zijn post te blijven en ‘goed werk’ te doen.

Verzetsactiviteiten

Trap hielp in de jaren daarna regelmatig mannen die zich wilden onttrekken aan de arbeidsinzet in Duitsland. Hij gaf hen inlichtingen en vervalste papieren.


In zijn woonplaats Duivendrecht verrichtte hij koeriersdiensten voor de Ordedienst (OD), een landelijke illegale organisatie die voor een deel was ontstaan in militaire kringen. Vanaf september 1944 was hij ordonnans voor de Binnenlandse Strijdkrachten.

Arrestatie en moord

Op 5 januari 1945 werden negen GAB-medewerkers, die in het kader van de Liese-Aktion aan de registratie van arbeidskrachten hadden meegewerkt, door het verzet neergeschoten. Hierbij werden er zes gedood. De Liese-Aktion was een Duitse maatregel uit december 1944 die tot doel had Nederlandse mannen op te roepen voor de Duitse arbeidsinzet. Dit in verband met het tekort aan werkkrachten in Duitsland als gevolg van het Duitse Ardennenoffensief.


De Duitsers namen de liquidatie hoog op en besloten als represaille geen gevangenen die op Todeskandidaten-lijsten stonden te fusilleren, maar GAB-medewerkers van wie vermoed kon worden dat zij anti-Duits waren. Op 10 januari 1945 werden Trap en zestien collega’s op kantoor gearresteerd. Nadat was uitgezocht wie van de gevangen genomen ambtenaren niets met deze zaak te maken had, werden elf mannen, onder wie Trap, uitgezocht om te worden doodgeschoten.


De fusillade vond op 18 januari 1945 op de Amsteldijk in Amsterdam plaats. Daarna werden de lichamen op bevel van de Duitsers naar de duinen bij Overveen afgevoerd om in een massagraf te worden begraven.

bottom of page