top of page
Pieter Gorter

Pieter Gorter

Grafvak:

38

geboren: 17 maart 1907 te Velsen
overleden: 8 maart 1945 te Amsterdam, 37 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: telefonist bij de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst te Amsterdam
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: gedenksteen 3

R.I.P. Die dit leest bidde God dat zijn ziel bij hem worde toegelaten

Achtergrond

Eind jaren ’30 was Piet Gorter werkzaam als pontknecht bij Rijkswaterstaat en werkloos. Gedurende de Duitse inval in mei 1940 vocht hij als gemobiliseerd matroos in Rotterdam.


Na de capitulatie werkte hij korte tijd in het kader van de Opbouwdienst. Deze dienst was door de Duitsers opgezet om de na de capitulatie werkloze Nederlandse militairen in te zetten bij het herstellen van de oorlogsschade. Vanaf medio oktober 1940 was hij telefonist bij de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst in Amsterdam.

Verzetsactiviteiten

In 1943 werd Gorter lid van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en zette zich in voor deze mensen.


In september 1944 sloot hij zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten in Amsterdam-Oost. Hij formeerde groepen, verzamelde inlichtingen over objecten en locaties en was als groepscommandant verantwoordelijk voor een wapenopslagplaats aan de Ringdijk.


Toen dit depot na enkele arrestaties niet meer veilig was, werden de wapens overgebracht naar een bergplaats onder een woning in de Balistraat.

Arrestatie en moord

Dit nieuwe adres bleek echter ook niet veilig. Twee dagen nadat het depot was ingericht, deed de Sicherheitspolizei er een inval. Hierbij werd de bewoner gearresteerd. Diezelfde dag, 16 februari 1945, werd Gorter in zijn woning aangehouden en overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Hier werd hij op de lijst van Todeskandidaten gezet die in aanmerking kwamen voor fusillering bij represailles.


Op 8 maart werd Gorter als represaille voor de - overigens onbedoelde - aanslag op de Höhere SS- und Polizeiführer in Nederland Rauter met 52 andere mannen bij de Amsteldijk gefusilleerd. Hun lichamen werden op bevel van de Duitsers provisorisch begraven in massagraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page