top of page
Pieter Booy

Pieter Booy

Grafvak:

7

geboren: 27 december 1900 te Amsterdam
overleden: 17 november 1944 te Alkmaar, 43 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: los werkman
geloof: Nederlands-hervormd
vindplaats: gedenksteen 1

Hij gaf zijn leven voor zijn land

Achtergrond

Piet Booy ontving in 1939 steun van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken. Bij het uitbreken van de oorlog was hij werkzaam in de werkverschaffing.


Na van augustus tot november 1940 op Schiphol en begin 1941 enkele maanden in Frankrijk te hebben gewerkt, vroeg hij in juni 1941 opnieuw steun aan. Dit werd hem verleend op voorwaarde dat hij door het Gemeentelijk Arbeidsbureau aangeboden werk in Duitsland zou aanvaarden.


Nadat hij in juli 1941 naar Duitsland was vertrokken, werd hij enige maanden in een levensmiddelenbedrijf in Hamburg tewerkgesteld. Daarna werd hij in Hattingen als hulp-metselaar ingezet bij het aanleggen van schuilkelders voor particulieren en het repareren van gebombardeerde woningen. Na korte tijd voor Organisation Todt (een door de Nazi’s opgezet bouwbedrijf dat zich richtte op de bouw van bunkers, kustversterkingen en wegen) te hebben moeten werken, liep hij weg en keerde in augustus 1944 terug naar Amsterdam.

Verzetsactiviteiten

Geen.

Arrestatie en moord

Op 8 november 1944 kwam hij in contact met een Duitse militair, die hem vertelde te willen deserteren. Hij bood Booy een revolver aan in ruil voor een burgerpak. De volgende dag ging Booy naar de afgesproken ruilplaats op de Nieuwendijk. Hier werd hij, door verraad van de militair, door de Sicherheitspolizei gearresteerd.


Acht dagen later werd hij van het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam naar Alkmaar vervoerd. Hier werd hij in het kader van een represaille voor de moordaanslag op de Rottenführer Meijer, die had geprobeerd te infiltreren in het verzet, met vier anderen gefusilleerd. Hun lichamen werden in een massagraf begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page