top of page
Pierre Hendrik de Booij

Pierre Hendrik de Booij

Grafvak:

20

geboren: 29 september 1922 te Vlissingen
overleden: 17 februari 1945 te Halfweg, 22 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: automonteur, chauffeur, buffetchef, besteller, grondwerker, los werkman te Den Helder
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: gedenksteen 3

Hij gaf zijn leven voor ons allen. Rust zacht lieve man en vader

Achtergrond

Piet de Booij werkte, na de ambachtsschool te hebben bezocht, in zijn woonplaats Den Helder in los dienstverband bij diverse werkgevers. Eerst als automonteur, later als chauffeur, buffetchef, besteller bij het transportbedrijf Van Gend & Loos en als grondwerker.


Omdat hij in het kader van de arbeidsinzet het risico liep verplicht tewerkgesteld te worden in Duitsland, zorgde hij ervoor per 19 april 1943 als los werkman in dienst te komen bij het Goederenbureau van de Nederlandse Spoorwegen.


Toen eind 1943 ook deze baan uitzending naar Duitsland niet meer kon voorkomen, dook hij in Anna Paulowna onder. Een half jaar daarvoor was hij getrouwd.

Verzetsactiviteiten

In de herfst van 1944 werd De Booij lid van de Stoottroep Den Helder-Anna Paulowna van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij nam deel aan oefeningen en verrichtte ordonnansdiensten.

Arrestatie en moord

Als gevolg van verraad door een met de NSB sympathiserende dorpsgenoot verrichtte de Hafenüberwachungsstelle uit Den Helder op maandag 5 februari 1945 op diverse adressen in Anna Paulowna een overval. Naast drie kwartiergevers en vijftien buitenstaanders, werden twaalf leden van de stoottroep gearresteerd, onder wie De Booij. Hij werd overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam en op de lijst van Todeskandidaten gezet die in aanmerking kwamen voor fusillering bij represailles.


Op 17 februari 1945 werd hij in het kader van een represaille voor een aanslag op de spoorlijn Amsterdam-Haarlem ter hoogte van Halfweg in Halfweg tezamen met negen andere Todeskandidaten, waaronder zeven leden van zijn stoottroep, gefusilleerd. Hun lichamen werden in een massagraf in de duinen bij Overveen provisorisch begraven. De verrader werd op 31 maart 1945 door het verzet geliquideerd.


Vijf maanden later werd de tweede dochter van Piet de Booij geboren.

bottom of page