top of page
Maurits Dirk Fleer

Maurits Dirk Fleer

Grafvak:

39

geboren: 7 december 1922 te Amsterdam
overleden: 9 februari 1945 te Almelo, 22 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: student Kweekschool te Amsterdam
geloof: geen
vindplaats: Algemene begraafplaats te Almelo

Als christen heeft hij willen leven, als christen is hij gestorven

Achtergrond

Max Fleer en zijn anderhalf jaar oudere broer Jan werden door hun moeder, een overtuigd communiste, opgevoed. Na hun hbs-tijd studeerden de broers aan de Hervormde Kweekschool in Amsterdam.

Verzetsactiviteiten

Vanaf najaar 1940 leverden de broers Fleer kopij voor het illegale communistische blad De Waarheid en stencilden dit thuis in grote hoeveelheden. Met hun moeder brachten zij de stencils rond in Amsterdam-West.


Vanaf 1944 verspreidden zij eveneens het illegale blad Ons Volk; den vaderlant ghetrouwe. In 1943-1944 verzorgden de broers het technische apparaat van De Waarheid in sectie West. Daarnaast hielden zij zich bezig met het bezorgen van bonkaarten bij onderduikers.


In december 1944 vertrok het gezin Fleer in verband met de slechte voedselsituatie in Amsterdam naar een familielid in het Overijsselse Slagharen.

Arrestatie en moord

Als gevolg van verraad werd het hele gezin in januari 1945 als ‘communisten’ gearresteerd. Fleer en zijn broer werden overgebracht naar het Huis van Bewaring in Almelo. Hier werd hij, evenals zijn broer, tijdens verhoren ernstig mishandeld.


Op 8 februari 1945 deed Fleer in zijn cel een poging tot zelfdoding. De volgende dag overleed hij aan de zichzelf toegebrachte verwonding.


Eind januari 1948 werd hij samen met zijn broer Jan herbegraven op de Eerebegraafplaats in Bloemendaal.

bottom of page