top of page
Luitje Bakker

Luitje Bakker

Grafvak:

27

geboren: 31 maart 1918 te Oudkarspel
overleden: 6 januari 1945 te Diemen, 26 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: gemeenteambtenaar te Nieuwe-Niedorp
geloof: Nederlands-hervormd
vindplaats: gedenksteen 1

Hij heeft den goeden strijd gestreden

Achtergrond

Luit Bakker werkte tijdens de oorlog als 1e ambtenaar ter secretarie van de gemeente Nieuwe-Niedorp. Hij had als achtergrond het MULO diploma (vergelijkbaar met het huidige HAVO diploma) en een MO-akte Staatsinrichting. Daarnaast had hij cursussen gemeenteadministratie en -financiën gedaan.

Verzetsactiviteiten

Van 1941 tot zijn arrestatie in 1944 was Luit Bakker actief voor het illegale blad Het Parool. In eerste instantie haalde hij hier geld voor op en verspreidde het blad in zijn woonplaats. Later hield hij zich ook bezig met het drukken ervan.


In samenwerking met de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) verleende hij hulp aan onderduikers. Hij zorgde voor onderdak, o.a. in een klooster in Nieuwe-Niedorp, geld en bonkaarten. Deze laatste regelde hij via zijn werk als gemeenteambtenaar. Daarnaast was hij werkzaam voor de Persoonsbewijzencentrale (PBC). Hij vervalste ca. 400 persoonsbewijzen.


Ook na een zeer ernstige ziekte in 1943 zette hij, lichamelijk sterk verzwakt, zijn verzet voort.

Arrestatie en moord

Zijn activiteiten voor de PBC werden hem noodlottig. Op 28 november 1944 werd hij, door onvoorzichtigheid van een ondergedoken spoorwegman die hij had voorzien van een vervalst persoonsbewijs, in Nieuwe-Niedorp gearresteerd. Via het Huis van Bewaring in Alkmaar werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Hier werd hij op de lijst van Todeskandidaten gezet die in aanmerking kwamen voor fusillering bij represailles.


Op 6 januari 1945 werd hij als represaille voor een door de illegaliteit uitgevoerde bomaanslag op de spoorlijn Amsterdam - Hilversum ter hoogte van een spoorwegviaduct in Diemen, samen 4 anderen, doodgeschoten. Samen met zijn lotgenoten werd hij begraven in een massagraf in de duinen bij Overveen.

bottom of page