top of page
Leendert Pieter Mooi

Leendert Pieter Mooi

Grafvak:

23

geboren: 9 november 1922 in Leiden
overleden: 6 juni 1944 in het duingebied bij Overveen, 21 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: automonteur in Apeldoorn
geloof: gereformeerd
vindplaats: gedenksteen 6

Het vaderland getrouw bleef hij tot in den dood

Achtergrond

Leendert Mooi was automonteur en woonde bij zijn ouders in Apeldoorn. In het kader van de arbeidsinzet werkte hij enige tijd bij de posterijen in Duitsland. Toen hij na een verlofperiode niet wilde terugkeren, kreeg hij problemen met het Gewestelijk Arbeidsbureau en meldde zich uiteindelijk voor arbeidsdienst in Polen. Aan familieleden vertelde hij daar sabotage te hebben gepleegd door een barak in brand te steken. Later werd Mooi, onder Duits toezicht, in de Koninklijke stallen van Paleis Het Loo tewerkgesteld.

Verzetsactiviteiten

Tijdens zijn werk in de Koninklijke stallen kwam Mooi via een marechaussee in contact met de Groningse Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.

Arrestatie en moord

Op 3 januari 1944 werd Mooi in Apeldoorn gearresteerd op verdenking van het stelen van Duitse wapens en munitie uit de Koninklijke stallen. Hij werd ingesloten in Arnhem en op 27 januari overgebracht naar kamp Vught. Vanuit Vught werd hij tewerkgesteld in de buitencommando’s Breda en Roosendaal.


Zijn zaak werd op 30 maart 1944 bij het Generalstaatsanwaltschaft aanhangig gemaakt en hij werd ter dood veroordeeld. Vanaf 12 mei verbleef hij in het cellencomplex van de ‘bunker’ in kamp Vught. Op 6 juni werd hij met 28 andere ter dood veroordeelde verzetsmensen in de duinen bij Overveen gefusilleerd en daar provisorisch in een massagraf begraven.

bottom of page