top of page
Johannes Pieter Heijboer

Johannes Pieter Heijboer

Grafvak:

4

geboren: 8 maart 1912 te Kortgene
overleden: 14 april 1945 te Amsterdam, 33 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: elektrotechnisch ingenieur
geloof: Nederlands-hervormd
vindplaats: gedenksteen 3

Rust zacht lieve Johan

Achtergrond

Johan Heijboer was reserve-tweede-luitenant voor Speciale Diensten. Hij werkte als ingenieur bij Philips in Eindhoven.

Verzetsactiviteiten

In 1943 raakte de chef-staf van de Ordedienst (OD) (een landelijke illegale organisatie, die voor een deel was ontstaan in militaire kringen) in conflict met het hoofd van de radiodienst van de OD. Deze dienst functioneerde onvoldoende, zowel technisch als organisatorisch. Heijboer werd als radiospecialist ingeschakeld om de zendapparaten in het land te onderzoeken. Op grond van zijn bevindingen werd besloten dat hij het nieuwe hoofd van de radiodienst werd en 24 nieuwe zendapparaten zou maken en plaatsen.


Medio 1944 beschikte de OD over een nieuw en verbeterd binnenlands zendernet. Twee hoofd-radiostations in Blaricum en Amsterdam onderhielden voor het hoofdkwartier van de OD in Amsterdam verbindingen met de radiostations van de OD in de gewesten en wisselden honderden codetelegrammen uit met het reeds bevrijde Eindhoven. Door gebrek aan materiaal kon maar op één frequentie worden uitgezonden. Dit maakte het uitpeilen van de stations relatief gemakkelijk.

Arrestatie en moord

Op 30 januari 1945 werd Heijboer door de Sicherheitspolizei gearresteerd. Vermoedelijk doordat het hoofd-radiostation in Amsterdam was uitgepeild.


Op 14 april 1945 werd hij met negen anderen op de Amsteldijk gefusilleerd. De aanleiding voor de fusillade is onduidelijk. Gezamenlijk werden de tien mannen in een massagraf begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page