top of page
Johan Hissink

Johan Hissink

Grafvak:

41

geboren: 28 februari 1911 te Deventer
overleden: 20 mei 1944 op de Waalsdorpervlakte, 33 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: banketbakker en eigenaar van een biscuit- en koekfabriek in Haarlem
geloof: Nederlands-hervormd
vindplaats: Waalsdorpervlakte

In de strijd voor gerechtigheid gaat geen offer verloren

Achtergrond

Johan Hissink was medevennoot van Biscuitfabriek Prins in Haarlem. Hij had communistische sympathieën.

Verzetsactiviteiten

Vanaf september 1940 ondersteunde Hissink de opbouw van het illegale krantenapparaat van de Communistische Partij Nederland; de CPN. Hij financierde de aankoop van stencilpapier. In april 1941 haalde hij drukker J. Hoogendoorn en typograaf M.H. Grégoire over het illegale blad De Vonk, manifesten en affiches te vervaardigen. Hissink was bij het drukken hiervan intensief betrokken. Hij vervoerde de kopij en het loodzetsel en bracht het drukwerk met Hoogendoorn naar diens pakhuis, vanwaar het werd verspreid over het hele land.


Eind 1942 was hij de verbindingsman tussen de leiding van de CPN en het district Kennemerland. Vanaf februari 1943 werd hij landelijk koerier die de verbinding verzorgde met CPN-groepen in de districten Kennemerland, Zaanstreek en Twente. Hij bracht kopij voor daar te vervaardigen illegale kranten en inde gelden.


Daarnaast onderhield hij contacten met het Militair Contact (het sabotageapparaat van de CPN) en speelde een belangrijke rol in het verkrijgen van wapens, springstoffen en chemische preparaten voor brandstichting.

Arrestatie en moord

Na verraad werd Hissink op 6 april 1943 in Enschede gearresteerd. Op 10 maart 1944 werd hij met onder meer Hoogendoorn ter dood veroordeeld. Op 20 mei 1944 werden zij met elf anderen gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte en aldaar begraven.


Hun stoffelijke resten werden met die van twee andere communisten op 27 november 1947 herbegraven op de Eerebegraafplaats. Op verzoek van hun nabestaanden werden zij in hetzelfde grafvak, nummer 41, bij elkaar gelegd.

bottom of page