top of page
Jan Tijmen van der Neut

Jan Tijmen van der Neut

Grafvak:

40

geboren: 26 februari 1921 in Amsterdam

overleden: 15 april 1945 in Siegburg in Duitsland, 24 jaar oud

burg. staat: ongehuwd

beroep: elektrotechnisch installateur in Amsterdam

geloof: Nederlands-hervormd

vindplaats: begraafplaats te Siegburg in Duitsland

Ik weet aan wien ik mij vertrouwe al wisselen ook dag en nacht

Achtergrond

Jan van der Neut haalde in 1939 zijn hbs-diploma. Daarna werd hij elektrotechnisch installateur.

Verzetsactiviteiten

Van der Neut behoorde in augustus 1940 tot de oprichters van het illegale blad Vrij Nederland (VN). Het eerste nummer van 31 augustus 1940 werd in een oplage van 130 exemplaren in zijn ouderlijk huis in Amsterdam gestencild. Bij vrijmetselaars wist hij geld te krijgen voor de financiering van het derde nummer van november 1940 dat een oplage van 750 exemplaren had. Hij verspreidde het blad en trachtte in het land adressen te vinden waar het kon worden gestencild.


Als lid van een groepje rond de gepensioneerde generaal-majoor van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) Van Tongeren en - na diens arrestatie in oktober 1940 - van een VN-groep verzamelde Van der Neut spionagemateriaal dat naar Engeland werd gezonden. Hij was ook werkzaam voor een verzetsgroep die neergeschoten Engelse piloten terug naar Engeland probeerde te krijgen.


In maart/april 1941 was hij betrokken bij de uitgave van het blad Nederland Vrij! waarin onder andere uit het spionagewerk verkregen informatie werd gepubliceerd. Het blad had een oplage van 40.000 exemplaren.

Arrestatie en moord

Na verraad door een V-mann - een Vertrauensmann die infiltreerde in verzetsgroepen om deze te verraden - werd Van der Neut op 19 april 1941 gearresteerd. Bij zijn arrestatie werden op hem gegevens gevonden over militaire installaties op en rond vliegveld Bergen. De publicatie van het blad Nederland Vrij! werd na zijn arrestatie gestaakt.


Na tweemaal ter dood te zijn veroordeeld, werd hij begenadigd en kreeg vijftien jaar tuchthuisstraf. Hij verbleef in tuchthuizen in Kleef, Rheinbach en Siegburg, waar hij op 15 april 1945 door uitputting overleed.


Op vrijdagochtend 8 juni 1951 werd hij herbegraven in grafvak 40 op de Eerebegraafplaats.

bottom of page