top of page
Jan Kuijper

Jan Kuijper

Grafvak:

22

geboren: 29 oktober 1907 in Wormerveer
overleden: 29 november 1944 in Wormer, 37 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: eerste badmeester en timmerman-uitvoerder in Wormer
geloof: geen
vindplaats: gedenksteen 4

Jan Kuijper 29 oktober 1907 - 29 november 1944; Jacob Kuijper 8 juni 1903 - 20 juni 1945; Gestreden hand in hand, gevallen voor het vaderland

Achtergrond

Jan Kuijper woonde sedert 1930 in Wormer. In de zomer was hij badmeester, ’s winters verrichtte hij klusjes als timmerman-uitvoerder. In de jaren ’30 was hij als communist actief in de Internationale Rode Hulp.

Verzetsactiviteiten

Vanaf 1941 vervaardigde en verspreidde Kuijper het illegale communistische blad De Waarheid en haalde geld op ten behoeve van het communistische Solidariteitsfonds voor slachtoffers van de oorlog.


Eind 1943 werd hij lid van de Raad van Verzet, een landelijke koepelorganisatie van verzetsgroepen, en in september 1944 van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Bij hem thuis vonden verzetsvergaderingen plaats en werden wapens, munitie en politie-uniformen verborgen. Ook verzorgde Kuijper er tijdelijk onderduikers, onder wie stakende spoorwegarbeiders.


Als medeoprichter van de Technische Commissie van de BS organiseerde Kuijper het weghalen van machines, motoren en voorraden uit fabrieken die door de bezetter dreigden te worden ontmanteld.

Arrestatie en moord

Op 29 november 1944 achtervolgde de Grüne Polizei een onderduiker die verraden was door enkele werklieden aan wie hij de weg had gevraagd. Kuijper zag de achtervolging en ging eveneens achter de onderduiker aan. Bij een steegje wist de onderduiker te ontkomen, mede doordat de Grünen Kuijper voor hem aanzagen. In een verder gelegen doodlopende steeg schoten zij hem dood.


Het lichaam van Kuijper werd illegaal door enkele naasten afgelegd en de volgende dag op bevel van de bezetter begraven in de duinen bij Overveen.


Bij het bepalen van de tekst voor de grafsteen op de Eerebegraafplaats werd op wens van de weduwe van Jan Kuijper ook diens vier jaar oudere, ongehuwde en op 20 juni 1945 overleden broer Jacob (Jaap) vermeld, met als ondertekst: Gestreden hand in hand, gevallen voor het vaderland.

bottom of page