top of page
Jan Huese

Jan Huese

Grafvak:

21

geboren: 6 november 1891 in Amsterdam
overleden: 8 februari 1943 te Rheinbach in Duitsland, 51 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: directiesecretaris en assuradeur in Amsterdam
geloof: remonstrant
vindplaats: Stadtfriedhof te Rheinbach in Duitsland

Achtergrond

Oud-marineofficier Jan Huese was fel gekant tegen het fascisme en het nationaalsocialisme. In de jaren 1935 - 1940 waarschuwde hij hier steeds voor als hoofdbestuurslid van de meer dan 30.000 leden tellende beweging Eenheid door Democratie.

Verzetsactiviteiten

Al een maand na de bezetting in mei 1940 begon hij militair spionagemateriaal te verzamelen. Hij bracht berichten, situatieschetsen en foto’s van strategische plaatsen bijeen en bewerkte deze. Via contacten werd het materiaal naar Engeland gestuurd.


Daarnaast verleende hij hulp aan geallieerde vliegers en Nederlanders die naar Engeland wilden ontkomen. Ook werkte hij mee aan de uitgave en financiering van het illegale blad Vrij Nederland.

Arrestatie en moord

Op 29 september 1941 werd Huese in verband met het verlenen van hulp aan twee leden van de Royal Air Force gearresteerd. Enkele weken later veroordeelde een Feldgericht hem tot vijf jaar tuchthuisstraf. Op 8 februari 1943 overleed hij in het tuchthuis Rheinbach in Duitsland aan een hartinfarct en werd daar begraven.


Op 5 juni 1951 werd hij herbegraven op de Eerebegraafplaats.

bottom of page