top of page
Jacobus Wilhelmus Johannes Heeren

Jacobus Wilhelmus Johannes Heeren

Grafvak:

36

geboren: 17 augustus 1909 te Schoten
overleden: 11 april 1945 te Zijpe, 35 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: leraar MO lichamelijke opvoeding te Amsterdam
geloof: geen
vindplaats: gedenksteen 3

Rust zacht lieve Ko! Psalm 16. Heer schenk hem de eeuwige rust

Achtergrond

Ko Heeren werkte tot het begin van de oorlog als sportleider bij de Stoomvaartmaatschappij Nederland. Daarna werd hij leraar lichamelijke opvoeding. Vanaf november 1943 was hij verbonden aan de 4e Ambachtsschool in Amsterdam.

Verzetsactiviteiten

Heeren begon zijn verzet met het geven van hulp aan onderduikers. In september 1944 trad hij toe tot de knokploeg Reintje de Vos. Ook werd hij lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Als plaatsvervangend bewapeningsofficier gaf hij wapeninstructie, begeleidde hij vele wapentransporten en organiseerde hij depots voor wapens, munitie en levensmiddelen. Daarnaast nam hij deel aan overvallen op zwarthandelaren in levensmiddelen.

Arrestatie en moord

Op dinsdagmiddag 27 maart 1945 werd een verzetsvergadering gehouden bij Bons, de leider van de knokploeg Reintje de Vos. Door verraad van een bovenbuurman vond een inval door de Sicherheitspolizei plaats waarbij Bons en enkele leden van de knokploeg werden gearresteerd. Anderhalf uur later werd Heeren, bewapend met een pistool en niet op de hoogte van de inval, bij het betreden van het huis aangehouden door postende medewerkers van de Sicherheitspolizei.


Tijdens zijn overbrenging naar het Huis van Bewaring deed hij een vergeefse poging te ontsnappen door te proberen het pistool van de agent van de Sicherheitspolizei die hem begeleidde uit diens holster te trekken.


Op 11 april 1945 werd Heeren met negen anderen, onder wie zes leden van zijn knokploeg, in Zijpe gefusilleerd als represaille voor de sabotage aan een brugdek in Zijpe. Hun lichamen werden in een massagraf in de duinen bij Overveen provisorisch begraven.

bottom of page