top of page
Jacob Wilhelm Jansen

Jacob Wilhelm Jansen

Grafvak:

28

geboren: 15 december 1910 te Amsterdam
overleden: 4 januari 1945 te Hoorn, 34 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: venter en handelaar in o.a. zuurwaren te Amsterdam
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: gedenksteen 1

Rust in vrede Jaap

Achtergrond

Jaap Jansen was venter van groenten en fruit, haring en bloemen in Amsterdam. Gedurende korte periodes ontving hij steun.


In april 1941 werd hij lid van de NSB en de WA, de militante weerbaarheidsafdeling van de NSB. Na een jaar lid te zijn geweest bedankte hij weer. Tussen november 1940 en augustus 1943 was hij chauffeur bij verschillende Duitse organisaties in Nederland, Noord-Frankrijk en Duitsland. In 1943 keerde hij als Bombengeschädigter terug naar Amsterdam en zette een grote zuurwarenzaak op. Tevens raakte hij betrokken bij de zwarthandel en verstrekte via-via geld aan het verzet.

Verzetsactiviteiten

Via Immig, groepscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in Amsterdam Zuid, werd Jansen in het najaar van 1944 lid van de BS. Voor de BS vervoerde en verborg hij in zijn karrenloods wapens, munitie en uitrustingsstukken.

Arrestatie en moord

Op 18 december 1944 werd Jansen naar de Tulpkazerne gelokt onder het voorwendsel informatie te moeten verstrekken over zijn voor zwarthandel gearresteerde werknemer Jonker. Deze was ook betrokken bij de wapentransporten. Toen hij zich meldde werd hij vanwege zijn verzetsactiviteiten gearresteerd. De provocateur J.A. Jong Baw had hem en Jonker verraden.


Op 4 januari 1945 werd hij met vier anderen, onder wie Jonker, in Hoorn gefusilleerd. Het betrof een represaille voor de liquidatie van de NSB-er en Landwachter Herlé die ook een V-mann bleek te zijn. Een V-mann is een Vertrauensmann die infiltreerde in verzetsgroepen om deze te verraden. Met zijn lotgenoten werd Jansen begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page