top of page
Hermanus Hendrikus Bernardus Mom

Hermanus Hendrikus Bernardus Mom

Grafvak:

23

geboren: 11 april 1920 in Winterswijk
overleden: 6 juni 1944 in het duingebied bij Overveen, 24 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: smid-bankwerker en elektromonteur in Hengelo
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: gedenksteen 6

R.I.P. Gesterkt door zijn geloof stierf hij voor God en vaderland

Achtergrond

Herman Mom woonde bij zijn ouders in Eibergen en werkte als smid-bankwerker en elektromonteur bij de firma Heemaf in Hengelo. In de loop van de oorlog werd hij, in het kader van de verplichte arbeidsinzet, gedwongen in Duitsland te werken. Begin 1944 weigerde hij na een verlofperiode terug te keren en dook onder op een boerderij in Beltrum bij Eibergen.

Verzetsactiviteiten

Mom kwam op zijn onderduikadres in contact met de knokploeg Aalten die de boerderij als onderkomen gebruikte. Hij sloot zich aan en werd vanwege zijn beroep als smid-bankwerker de wapenmeester van de groep. Hij verzorgde en repareerde de geweren, karabijnen, revolvers en mitrailleurs. Toen een groepslid een boardgun uit een neergeschoten Engels vliegtuig had gehaald, maakte Mom hiervoor een standaard, die gemonteerd kon worden in een auto.

Arrestatie en moord

Als gevolg van verraad door V-mann (= een Vertrauensmann die infiltreerde in verzetsgroepen om deze te verraden) W. Markus werd Mom op 20 april 1944 door de Sicherheitspolizei gearresteerd en overgebracht naar kamp Vught, waar hij in één van de bunkercellen werd opgesloten. Na ter dood te zijn veroordeeld, werd hij op 6 juni 1944 met 28 anderen, onder wie leden van zijn knokploeg, in het duingebied bij Overveen gefusilleerd en daar in een massagraf provisorisch begraven.


De verrader Markus werd in 1945 gearresteerd en kreeg een gevangenisstraf van achttien jaar opgelegd. In 1956 werd hij vrijgelaten.

bottom of page