top of page
Herman Julius Hülsmann

Herman Julius Hülsmann

Grafvak:

9

geboren: 25 juni 1884 te Amsterdam
overleden: 7 februari 1945 te Amsterdam, 60 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: raadsheer bij het Gerechtshof te Amsterdam
geloof: geen
vindplaats: gedenksteen 1

Achtergrond

Mr. Julius Hülsmann werkte als raadsheer bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Verzetsactiviteiten

Hülsmann is niet actief geweest in het verzet.

Arrestatie en moord

Op 2 februari 1945 werd de procureur-generaal bij het Amsterdamse Gerechtshof, de NSB’er Feitsma, door het verzet doodgeschoten. De bezetter was hier woedend over en besloot als represaille een aantal mensen uit de kringen van justitie, vrijmetselarij en communisten te fusilleren. Vijf dagen later werden de juristen Hülsmann en zijn collega Dons, die als Duits-vijandig bekend stonden, gearresteerd, ondanks dat zij niet aan het verzet hadden deelgenomen.


Nog diezelfde ochtend werd Hülsmann met Dons en drie anderen aan de Amsteldijk in Amsterdam gefusilleerd. Na de terechtstelling werden zij provisorisch begraven in de duinen bij Overveen.


Na de oorlog verklaarde de Höhere SS- und Polizeiführer in Nederland Rauter dat het hier om een echte represaille ging, vooral omdat de jurist Feitsma connecties had gehad in de hoogste Nazi-kringen.

bottom of page