top of page
Henricus Gerardhus van Broeckhuijsen

Henricus Gerardhus van Broeckhuijsen

Grafvak:

4

geboren: 4 december 1919 te Zutphen
overleden: 14 april 1945 te Amsterdam, 25 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: typist te IJmuiden en hulp-commies te Nispen
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: gedenksteen 3

Koerier-seiner technische afdeling B.S. te Velsen. Hij ruste in vrede

Achtergrond

Hein van Broekhuijsen vocht tijdens de Duitse inval in mei 1940 op de Grebbeberg. Na de capitulatie was hij tot mei 1941 in de Opbouwdienst. Deze dienst werd op 15 juli 1940 door de Duitsers opgericht. Het betrof een overgangsorganisatie ter ontmanteling van het Nederlandse leger, die moest voorkomen dat deze mannen werkloos zouden worden.


In juni 1941 kreeg hij een aanstelling als typist bij Rijkswaterstaat in IJmuiden. Vanaf februari 1942 werkte hij als hulp-commies bij de Belastingdienst in Nispen.

Verzetsactiviteiten

Als typist bij Rijkswaterstaat kopieerde Van Broekhuijsen illegaal bouwtekeningen van de verdedigingswerken van de Festung IJmuiden.


In mei 1943 werden de Nederlandse militairen opgeroepen zich weer in krijgsgevangenschap te begeven. Van Broekhuijsen weigerde dit en dook onder bij zijn ouders in Zutphen.


In april 1944 lukte het hem bij de Belastingdienst in Haarlem een baan te krijgen in de buitendienst in Overveen. Vanaf oktober 1944 was hij met zijn tweelingbroer Nol en zuster To als koerier en seiner van de technische afdeling betrokken bij het inlichtingenwerk van het Commando Vesting IJmuiden/Velsen van de Binnenlandse Strijdkrachten. Samen met zijn broer bouwde hij daartoe kristalontvangers.

Arrestatie en moord

Als gevolg van verraad werden Van Broekhuijsen, zijn broer en zuster en de verloofde van zijn broer, op 16 februari 1945 door de Sicherheitspolizei thuis gearresteerd. Tijdens een huiszoeking werden gedeelten van niet-afgewerkte tekeningen van verdedigingswerken aangetroffen.


Beide broers werden ingesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Nol verbleef tot de bevrijding in gevangenschap. Hein werd op 14 april 1945 met negen andere mannen op de Amsteldijk gefusilleerd. De aanleiding voor de fusillade was onduidelijk. Gezamenlijk werden de tien mannen in een massagraf begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page