top of page
Hendrikus Marinus Immig

Hendrikus Marinus Immig

Grafvak:

28

geboren: 19 juli 1917 te Amsterdam
overleden: 4 januari 1945 te Hoorn, 27 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: koopman in damesstoffen in Amsterdam
geloof: Nederlands-hervormd
vindplaats: gedenksteen 1

Den Vaderland ghetrouwe blijf ick tot in den doot

Achtergrond

Henk/Henny Immig diende tijdens de mobilisatie in 1939 in het 7e Regiment Infanterie. Bij de Duitse inval in de meidagen van 1940 vocht hij bij Amersfoort. Na de capitulatie werkte hij weer in de stoffenzaken van zijn vader in Amsterdam, waar hij zich vooral met de inkoop bezighield.


Toen hij zich in mei 1943 als voormalig militair moest melden voor terugvoering in Duitse krijgsgevangenschap, weigerde hij en dook onder.

Verzetsactiviteiten

In september 1944 werd Immig groepscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in Amsterdam Zuid. Hij was betrokken bij het vervoer, soms in haringkarren, van gedropte wapens van de rand van Amsterdam naar bergplaatsen in het centrum van de stad.

Arrestatie en moord

Op verzoek van Immig trad J.A. Jong Baw begin november 1944 tot de BS toe. Hij bleek een provocateur en een informant van de Sicherheitspolizei te zijn. Hij verraadde Immig die op 18 december 1944 bij zijn ouders werd gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans.


Op 4 januari 1945 werd hij met vier anderen in Hoorn gefusilleerd. Het betrof een represaille voor de liquidatie van de NSB-er en Landwachter Herlé die ook een V-mann bleek te zijn. Een V-mann is een Vertrauensmann die infiltreerde in verzetsgroepen om deze te verraden. Met zijn lotgenoten werd Immig begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page