top of page
Hendricus Willem Lindeman

Hendricus Willem Lindeman

Grafvak:

23

geboren: 12 mei 1913 in Dordrecht
overleden: 24 september 1944 in Zoeterwoude, 31 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: ambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken in Amsterdam
geloof: geen
vindplaats: Algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag

Achtergrond

Henk Lindeman werkte vanaf 1936 op het Ministerie van Sociale Zaken in Amsterdam bij de afdeling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg. Tijdens de Duitse inval in mei 1940 lag hij als gemobiliseerd soldaat in Bergen, NH.

Verzetsactiviteiten

Lindeman verrichte aanvankelijk individueel verzetswerk. Vanaf 1943 probeerde hij via zijn departementale contacten geld en grote hoeveelheden bonkaarten te krijgen voor ‘vrije’, niet aan een grotere organisatie gebonden, groepen, die in Den Haag hulp aan onderduikers gaven. Vanaf eind 1943 verzorgde hij zelf ook een aantal onderduikers.


In 1944 werd hij in Den Haag contactpersoon tussen enkele vrije groepen en de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en het Nationaal Steun Fonds. Dit fonds was een illegale organisatie die veel verzetswerk financierde, onder meer hulp aan (Joodse) onderduikers en gezinnen van zeevarenden.


Medio 1944 was hij betrokken bij het organiseren van een knokploeg die vooral voor de LO-afdeling in Den Haag werkte. Hij nam deel aan enkele acties van deze knokploeg, waaronder een overval op een distributiekantoor in Doorn en op een bijpostkantoor en een geldauto in Den Haag.

Arrestatie en moord

Op 24 september 1944 verkende Lindeman een terrein onder Zoeterwoude, als voorbereiding van een overval op de met levensmiddelen en munitie voor Duitsland geladen boot ‘Labor Vincit’. Tijdens een schietpartij met Duitse bewakers die hem gesignaleerd hadden, werd Lindeman dodelijk getroffen.


Zijn lichaam werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. In november 1945 werd zijn stoffelijk overschot naar Bloemendaal overgebracht en op de Eerebegraafplaats herbegraven in grafvak 23.

bottom of page