top of page
Gerben Desiré Oswald

Gerben Desiré Oswald

Grafvak:

33

geboren: 12 januari 1920 in Harlingen
overleden: 18 februari 1944 in Schiphol, 24 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: adjunct-opzichter in de wegenbouw in Harlingen
geloof: doopsgezind
vindplaats: gedenksteen 5

LO-LKP. Den vaderland getrouwe

Achtergrond

Gerben Oswald weigerde als wegenbouwer voor de bezetter te werken. Met zijn vriend G. Schuil probeerde hij in 1942 tweemaal over land en per schip naar Engeland te ontkomen. Beide pogingen mislukten.

Verzetsactiviteiten

Via een broer van Schuil verzamelde Oswald gegevens over de ligging en opstelling van Duitse militaire verdedigingswerken op Vlieland en Terschelling. Hij werkte deze uit en gaf ze door aan een inlichtingengroep.


Vanaf medio 1943 behoorde Oswald tot de knokploeg Sexbierum. Hij nam deel aan overvallen op enkele kantoren, waarbij kaartsystemen werden vernietigd en Ausweise buitgemaakt. In september 1943 deed hij mee aan de kraak van het gemeentehuis in Sint Annaparochie, waarbij het bevolkingsregister werd meegenomen.


Op 3 november 1943 pleegde hij met Schuil in Harlingen een aanslag op opperluitenant der Staatspolitie Van Wijnen.

Arrestatie en moord

Door verraad van provocateur Michon werden Oswald en Schuil op 22 november 1943 ’s-nachts in hun ondergrondse schuilplaats op de boerderij van de leider van de knokploeg gearresteerd.


Na verhoren in het Scholtenshuis werd hij op 24 december 1943 van de strafgevangenis in Groningen vervoerd naar die in Assen, waar hij op 14 februari 1944 ter dood werd veroordeeld. Vier dagen later werd hij waarschijnlijk op het zwaar bewaakte militaire terrein bij Schiphol doodgeschoten. Zijn lichaam werd provisorisch begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page