top of page
Frederik Cornelis Christiaan Michel Coelen

Frederik Cornelis Christiaan Michel Coelen

Grafvak:

3

geboren: 19 februari 1906 te Amsterdam
overleden: 12 maart 1945 te Amsterdam, 39 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: winkelier in ijzerwaren en brandwacht bij de PTT
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: gedenksteen 3

Rust in vrede lieve echtgenoot en vader. Moeder Maria bidt voor hem.

Achtergrond

Frits Coelen had in Amsterdam een ijzerwarenzaak. Deze ging in 1939 failliet en Coelen vond werk als winkelbediende. Daarnaast ontving hij steun.


In juli 1942 kreeg hij een oproep voor tewerkstelling in Duitsland. Om hier onderuit te komen, zorgde hij er voor om in dienst te komen als ploegleider van de PTT-bedrijfsbrandwacht in het Amsterdamse hoofdpostkantoor.

Verzetsactiviteiten

Coelen verleende al vroeg in de oorlog hulp aan (Joodse) onderduikers, onder meer door hen in zijn woning onderdak te verlenen. In 1942 kwam hij via zijn baan bij de PTT in contact met medewerkers van het Nationaal Steunfonds: een illegale organisatie die veel verzetswerk financierde, onder meer hulp aan gezinnen van zeevarenden en (Joodse) onderduikers. Hij werd ingeschakeld bij het wegbrengen van bonkaarten naar onderduikadressen.


In juli 1944 werd Coelen lid van de Amsterdamse knokploeg Reintje de Vos. Enige maanden later werd hij - inmiddels met ‘ziekteverlof&lrsquo; - staflid van het onderdeel Bruggenlinie-West van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Als plaatsvervangend commandant vervoerde hij wapens, gaf hij wapeninstructie en beoordeelde mannen op geschiktheid als nieuw BS-lid. In zijn woning beheerde Coelen een wapendepot en werden vergaderingen van de knokploeg gehouden.

Arrestatie en moord

Op 17 januari 1945 kreeg hij opdracht om aardappelen en uien op te halen in een loods in Amsterdam. Hier werd hij met vier anderen gearresteerd door een Nederlandse politieman en NSB’er. Deze was gewaarschuwd door een overbuurman die zwarthandel vermoedde.


Op 12 maart 1945 werd Coelen met 29 anderen gefusilleerd op het Eerste Weteringplantsoen in Amsterdam als represaille voor de moord op Ernst Wehner, Kriminaloberassistent bij het Einsatzkommando Amsterdam. De dertig lichamen werden in een massagraf in de duinen bij Overveen begraven.

bottom of page