top of page
Ferdinand Ploeger

Ferdinand Ploeger

Grafvak:

26

geboren: 21 december 1915 in Amsterdam
overleden: 16 juli 1944 in Amsterdam of in het duingebied bij Overveen, 28 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: huisschilder in Amsterdam
geloof: geen
vindplaats: gedenksteen 4

Gevallen voor de vrijheid van het Nederlandsche volk

Achtergrond

Ferry Ploeger had communistische sympathieën. Hij verleende al vóór de bezetting samen met zijn echtgenote hulp aan communistische en Joodse vluchtelingen uit Duitsland.


Tot eind 1941 werkte hij afwisselend als huisschilder bij een baas of voor zichzelf. Tussendoor zat hij in de werkverschaffing. Na een ziekte gedurende een jaar te hebben ‘gerekt’, dook hij onder.

Verzetsactiviteiten

Kort na de bezetting ging Ploeger voor de illegale Communistische Partij Nederland (CPN) zelfgemaakte pamfletten verspreiden in de Amsterdamse Kinkerbuurt en plakte en kalkte anti-Duitse manifesten en leuzen op muren. Later verspreidde hij ook het illegale blad De Waarheid, waarvoor hij zelf vaak de stencils typte.


Begin 1941 was hij betrokken bij het organiseren van de Februaristaking. Hierna zamelde hij geld en bonkaarten in voor het communistische Solidariteitsfonds dat steun gaf aan slachtoffers van de oorlog. In opdracht van de CPN-leiding stal hij in zwembaden persoonsbewijzen van badgasten om daarmee ondergedoken CPN-functionarissen en Joodse landgenoten te helpen.


Voor de Raad van Verzet - een koepelorganisatie van het verzet - was hij betrokken bij een aantal liquidaties van Nederlandse handlangers van de Sicherheitspolizei.

Arrestatie en moord

Op 15 juli 1944 wilde hij met een andere verzetsman, F. Ox, een medewerker van de Sicherheitspolizei, Mollis, liquideren. Beiden werden echter aangehouden en ontwapend. Na een ontsnappingspoging werd Ox doodgeschoten en Ploeger, zwaar gewond, opnieuw gearresteerd.


Na zijn arrestatie werd hij, ondanks zijn verwondingen, ernstig mishandeld. Onduidelijk is of Ploeger de volgende dag in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans of tijdens het transport naar de duinen bij Overveen aan zijn verwondingen is overleden of dat hij werd doodgeschoten in de duinen. In ieder geval is hij daar begraven door de bezetter.

bottom of page