top of page
Durk Wolters

Durk Wolters

Grafvak:

31

geboren: 6 april 1911 in Groningen
overleden: 25 april 1945 in Amsterdam, 34 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: chauffeur in Groningen
geloof: geen
vindplaats: gedenksteen 3

Psalm 103 vers 8 (berijmd)

Achtergrond

Dick (roepnaam) Wolters werkte voor de oorlog als vrachtwagenchauffeur in Groningen. Hij zette zich als lid van de Unie van Chauffeurs in voor de belangen van zijn collega-chauffeurs. De Unie was aangesloten bij het Nederlands verbond van Vakverenigingen, het NVV. Toen Wolters in 1938 voor de Communistische Partij Nederland (CPN) lid werd van de Groningse gemeenteraad, volgde royement uit het NVV.


Wolters werd in mei 1941 als lid van de verboden communistische partij aangehouden. Tijdens zijn overbrenging naar het Hoofdbureau van politie wist hij te ontsnappen. Korte tijd later werd hij door verraad opnieuw gearresteerd en in het Huis van Bewaring in Groningen opgesloten.


In oktober 1941 werd hij overgebracht naar concentratiekamp Amersfoort en in november als gijzelaar naar Haaren. Begin 1942 ontsnapte Wolters uit Haaren, waarna hij zich schuil hield op verschillende adressen in Amsterdam. Later huurde hij er een zolderkamer en kreeg van de hoofdbewoonster het vervalste persoonsbewijs van haar in Duitsland tewerkgestelde man.

Verzetsactiviteiten

Vanaf oktober 1942 bracht Wolters geld en bonkaarten bij onderduikers voor het communistisch Solidariteitsfonds en Het Nationaal Steun Fonds (NSF). Deze organisaties gaven financiële en materiële steun aan slachtoffers van de oorlog. In 1943 sloot hij zich aan bij de Raad van Verzet; een koepelorganisatie van het verzet. Als commandant van een sabotagegroep organiseerde hij verschillende acties.

Arrestatie en moord

In de nacht van 24 op 25 april 1945 voerden twee van de mannen van zijn sabotagegroep een geslaagde overval uit op een NSB’er. Zij kwamen vroeg in de ochtend naar het onderduikadres van Wolters om verslag uit te brengen. Kort hierna vielen drie agenten van de Sicherheitspolizei het huis binnen en schoten de drie mannen dood.


Diezelfde ochtend nog werden zij in een gezamenlijk graf begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page