top of page
Dirk Koomen

Dirk Koomen

Grafvak:

15

geboren: 7 december 1907 in Alkmaar
overleden: 3 mei 1945 in Kempten in Duitsland, 37 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: chef de bureau van de Bond Zonder Naam in Haarlem
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: RK begraafplaats te Durach in Duitsland

Zalig zij die vervolging lijden terwille van de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. R.I.P.

Achtergrond

Dick Koomen was bureauchef van de in Haarlem gevestigde Bond Zonder Naam, een bond die wilde aanzetten tot maatschappelijke naastenliefde. Begin 1942 werd pater De Greeve, het sterk anti-nationaalsocialistisch hoofd van de organisatie, als gijzelaar gearresteerd. Koomen verstuurde naar aanleiding hiervan oproepen door het land om vooral door te gaan met de activiteiten van de Bond. Als gevolg hiervan werden Koomen en zijn echtgenote op 20 februari 1942 in hun woning in Heemstede gearresteerd. Eind maart 1942 werd hij vrijgelaten.

Verzetsactiviteiten

Koomen hervatte na zijn vrijlating zijn activiteiten voor het illegale blad Vrij Nederland (VN) in Haarlem en omstreken. Hij verrichtte typewerk en verspreidde het blad.

Arrestatie en moord

Op 23 november 1943 werd de hoofdverspreider van VN in Haarlem gearresteerd. Zijn naam was tijdens het verhoor van een VN-verspreider genoemd. Bij een hierop volgende huiszoeking werden de naam- en adreslijsten van VN-verspreiders in de regio Haarlem gevonden. Als gevolg hiervan moest Koomen zich op 15 december op het Haarlemse Hoofdbureau van politie melden voor het geven van informatie. Hier werd hij aangehouden.


Na enige tijd in het Huis van Bewaring in Amsterdam te hebben gezeten, werd Koomen op 28 januari 1944 naar kamp Vught gebracht en op 24 mei naar het concentratiekamp Dachau. Hij werd in het buitencommando Kottern tewerkgesteld in een vliegtuigenfabriek van Messerschmitt.


In de laatste oorlogsmaand kreeg hij vlektyfus en werd overgebracht naar een ziekenhuis in Kempten in Allgäu. Hier overleed hij op 3 mei 1945, zes dagen na zijn bevrijding. Zijn lichaam werd begraven op een lokale begraafplaats.

bottom of page