top of page
Dirk Hulsman

Dirk Hulsman

Grafvak:

4

geboren: 14 oktober 1920 te Amsterdam
overleden: 14 april 1945 te Amsterdam, 24 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: matroos 2e klasse Koninklijke Marine
geloof: hersteld-apostolisch
vindplaats: gedenksteen 3

Marconist B.S. Moge zijn liefde en dapperheid ons aller voorbeeld zijn

Achtergrond

Dick Hulsman was vanaf mei 1937 matroos bij de Koninklijke Marine. In verband met de capitulatie werd hij medio 1940 op wachtgeld gesteld. Hij werkte daarna in de bakkerij van zijn vader in Amsterdam. In januari 1941 kwam hij in dienst bij het Rijksbureau voor Diamant.


Na eind april 1943 als oud-militair een oproep te hebben gekregen om terug te keren in Duitse krijgsgevangenschap doken hij en zijn jonge echtgenote onder.

Verzetsactiviteiten

Op zijn onderduikadres begon Hulsman zijn verzet met het vervalsen van enkele persoonsbewijzen. In januari 1944 keerde hij met zijn vrouw terug naar Amsterdam in verband met de geboorte van hun zoon. Hier kwam hij in contact met de radiodienst van de Ordedienst (OD), een landelijke illegale organisatie, die voor een deel was ontstaan in militaire kringen.


Kort hierna werd in een door het echtpaar Hulsman gehuurde woning één van de hoofdradiostations van de OD ingericht; het Leidend Station-II. Deze was met een geheime telefoonlijn verbonden met het hoofkwartier van de OD. Dag en nacht werkten er marconisten en honderden berichten werden verstuurd. Tevens werden er verzetsvergaderingen gehouden en verbleven er gedurende korte tijd een geheim agent en een Joods gezin.

Arrestatie en moord

Op 30 januari 1945 overviel de Sicherheitspolizei het pand en werden alle aanwezigen, onder wie Hulsman, gearresteerd. Vermoedelijk was de zender uitgepeild. Zijn vrouw en zoontje, net één jaar oud, werden niet meegenomen.


Op 14 april 1945 werd hij, na gevangenschap in de gevangenis het Oranjehotel in Scheveningen en het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam, met negen anderen op de Amsteldijk gefusilleerd. De aanleiding voor de fusillade was onduidelijk. De tien mannen werden in een massagraf begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page