top of page
Cornelis van der Vegte

Cornelis van der Vegte

Grafvak:

3

geboren: 1 februari 1900 in Amsterdam
overleden: 29 september 1941 op de Bussumerheide, 41 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: directeur van het advertentiebedrijf van De Arbeiderspers in Amsterdam
geloof: Nederlands-hervormd
vindplaats: urn met as gevonden op het Hegerfriedhof te Osnabrück in Duitsland

Tevens ter nagedachtenis aan zijn medestrijder mr. Rudolf Pieter s’Jacob 8 sept. 1905 - 29 sept. 1941

Achtergrond

Kees van der Vegte werkte vanaf 1924 bij de socialistische uitgeverij De Arbeiderspers.

Verzetsactiviteiten

De Arbeiderspers was eigendom van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (voorloper van de PvdA) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). In juli 1940 werd het bedrijf door de bezetter gelijkgeschakeld. Van der Vegte bleef in functie om het adressenbestand te kunnen gebruiken bij de opbouw van een illegale organisatie.


In augustus 1940 werd in Amsterdam op initiatief van A.A. Bosschart het Comité voor Vrij Nederland opgericht. Met R.P. s’Jacob nam Van der Vegte zitting in het comité. Eerst vermenigvuldigden en verspreidden zij het illegale blad Vrij Nederland. Vanaf november 1940 stencilden en verspreidden zij de door het Comité uitgegeven illegale bladen Mededeelingen van het Comité voor Vrij Nederland en Vrije Pers; orgaan ter voorlichting van het Nederlandsche volk.


Van der Vegte hield zich daarnaast bezig met het inwinnen van militaire inlichtingen en het doorzenden hiervan naar Engeland.

Arrestatie en moord

Bosschart en s’Jacob werden medio december 1940 door de Sicherheitspolizei gearresteerd. De dag voor Kerstmis volgde de arrestatie van Van der Vegte. Hun arrestatie was een gevolg van de arrestatie van enkele leden van de verzetsgroep Oranjewacht, met wie zij kort daarvoor een bespreking hadden gehad.


Gedurende ruim een half jaar zaten Bosschart, s’Jacob en Van der Vegte in de gevangenis het Oranjehotel in Scheveningen. Van der Vegte zat de eerste drie maanden in eenzame opsluiting. Tijdens ondervragingen, die vaak ’s nachts plaats vonden, werden zij regelmatig ernstige mishandeld.


Na een proces voor een Feldgericht werden de drie mannen op 29 september 1941 op de Bussumerheide gefusilleerd. Hun lichamen werden in het crematorium Driehuis-Westerveld verast. De urnen werden op last van de bezetter overgebracht naar het Hegerfriedhof in Osnabrück.


In oktober 1951 werden de urnen van Van der Vegte en Bosschart vanuit Duitsland overgebracht naar de Dienst Identificatie en Berging in Amersfoort. De urn met de stoffelijke resten van s’Jacob bleek onvindbaar.


Op zaterdagmiddag 29 maart 1952, tieneneenhalf jaar nadat hij werd gefusilleerd, werd de urn met as van Van der Vegte herbegraven op de Eerebegraafplaats.

bottom of page