top of page
Cornelis Leendert Barentsen

Cornelis Leendert Barentsen

Grafvak:

18

geboren: 1 oktober 1892 te Den Haag
overleden: 1 juli 1943 in het duingebied bij Overveen, 50 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: distributieambtenaar te Pijnacker
geloof: gereformeerd
vindplaats: gedenksteen 5

Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus

Achtergrond

Cornelis L. Barentsen keerde in 1939 terug uit Cheribon (Nederlands-Indië). Hij vestigde zich in Voorburg en werd hoofd van de distributiekring Pijnacker. In zijn vrije tijd deed hij veel aan evangelisatiewerk, ook onder Joden.

Verzetsactiviteiten

Vanaf 1942 had Barentsen de leiding van een verzetsgroep in Voorburg en Den Haag. Deze voorzag een groot aantal Joodse en andere onderduikers van onderduikadressen, bonkaarten, vervalste persoonsbewijzen en geld. Daarnaast vervaardigde hij, samen met onder andere R. Bloemgarten, het illegale blad Rattenkruid, dat vanaf augustus 1942 in Amsterdam werd uitgegeven. Hij verspreidde het blad in Voorburg.


Barentsen gaf Bloemgarten een revolver, waarmee deze in februari 1943 een mislukte aanslag deed op de Amsterdamse NSB-er en procureur-generaal Feitsma. In maart 1943 ondersteunde hij financieel de aanslag op het Bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam.

Arrestatie en moord

In april 1943 werd Barentsen verraden door een Rotterdamse V-mann. Dit is een Vertrauensmann die infiltreerde in verzetsgroepen om deze te verraden. Samen met Bloemgarten - die nog een schot loste op een medewerker van de Duitse Sicherheitspolizei - werd hij op 13 april 1943 in zijn woning in Voorburg opgepakt. Ook zijn vrouw werd gearresteerd. Zij werd echter na een aantal weken vrijgelaten.


Barentsen werd na twee weken van de gevangenis het Oranjehotel in Scheveningen overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. In juni 1943 werd hij door een SS- und Polizeigericht samen met 11 andere die aan de aanslag op het Bevolkingsregister hadden deel genomen ter dood veroordeeld.


Op 1 juli 1943 werden zij gefusilleerd in de duinen bij Overveen en in een massagraf begraven.

bottom of page