top of page
Binnert Philip de Beaufort

Binnert Philip de Beaufort

Grafvak:

22

geboren: 17 augustus 1919 te Arnhem
overleden: 16 februari 1945 te Amsterdam, 25 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: student te Wageningen
geloof: Nederlands-hervormd
vindplaats: gedenksteen 3

Mede ter gedachtenis aan zijn vriend en bevrijder Dick Folmer geb. 3 februari 1909. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.

Achtergrond

Jhr. Binnert de Beaufort (verzetsnaam Lange Jan) diende als luitenant bij het Korps Gele Rijders.

Verzetsactiviteiten

De Beaufort werd kort na de capitulatie in mei 1940 adjudant van de commandant in Wageningen van de Ordedienst (OD), een landelijke illegale organisatie die voor een deel was ontstaan in militaire kringen. In 1940 en 1942 verrichtte hij spionageactiviteiten voor geheim agenten van onder meer de Britse Intelligence Service.


Begin november 1942 deed hij een poging via Zwitserland naar Engeland te ontkomen. Als gevolg van verraad werd hij op 4 november 1942 in Brussel gearresteerd. Kort daarna werd hij overgebracht naar de gevangenis het Oranjehotel in Scheveningen. Zijn vriend Dick Folmer bevrijdde hem hieruit op 1 juli 1943.


In september 1944 werd hij, ondergedoken in Amsterdam, lid van een Amsterdamse knokploeg. Van hieruit was hij betrokken bij sabotageacties en het berechten en liquideren van ‘foute’ personen, die met de bezetter samenwerkten.

Arrestatie en moord

Na op 16 februari 1945 in Amsterdam op straat door een agent van de Sicherheitspolizei te zijn herkend, vluchtte De Beaufort. Hierbij werd hij door twee kogels van zijn achtervolgers geraakt.


Zwaar gewond vluchtte hij een pand in de Kalverstraat binnen. Korte tijd later werd hij hier op een zolderkamer gevonden. Niet veel later overleed De Beaufort door ernstig bloedverlies. Hij werd door de Duitsers provisorisch begraven in de duinen bij Overveen.

bottom of page