top of page
Anthonius Johannes van de Kamer

Anthonius Johannes van de Kamer

Grafvak:

32

geboren: 27 april 1916 in Alkmaar
overleden: 10 maart 1945 in Zaandam, 28 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: slagersknecht in Alkmaar
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: gedenksteen 3

Ik gaf mijn leven voor de eer van God en het vaderland. R.I.P.

Achtergrond

Toon (Ton) van de Kamer had in 1936 zijn dienstplicht vervuld bij het 21e Regiment Infanterie. In de rang van korporaal was hij met groot verlof gegaan. Op 11 april 1939 werd hij in verband met de Duitse dreiging gemobiliseerd en op 15 april 1940 bevorderd tot sergeant.


Na de capitulatie in mei 1940 werkte hij weer als slagersknecht bij zijn vader, die een grossierderij in kalfsvlees had in Alkmaar. Het lidmaatschap van de Vrijwillige Brandweer stelde Van de Kamer vrij van tewerkstelling in Duitsland.

Verzetsactiviteiten

Van de Kamer werd lid van de Ordedienst (OD), een landelijke illegale organisatie, die voor een deel was ontstaan in militaire kringen. In de zomer van 1944 ging hij van de OD over naar de knokploeg 4710. Toen deze knokploeg in oktober opging in een gewest van de Binnenlandse Strijdkrachten, werd Van de Kamer in Alkmaar ondercommandant. Hij gaf wapeninstructie, verrichtte bewakingsdiensten en was betrokken bij sabotagehandelingen en overvallen op zwarthandelaren.

Arrestatie en moord

Kort na de arrestatie van twee medeverzetsmannen die tijdens verhoren zwaar gemarteld waren, werd Van de Kamer, in de nacht van 18 op 19 februari 1945, in zijn ouderlijk huis door de Sicherheitspolizei gearresteerd. Na in Alkmaar te zijn verhoord, werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans en op de lijst van Todeskandidaten gezet die in aanmerking kwamen voor fusillering bij represailles.


Op 10 maart 1945 werd Van de Kamer met vier anderen van zijn knokploeg, onder wie de verzetsman die zijn naam had genoemd, doodgeschoten in Zaandam. De fusillade was een represaille voor de liquidatie van de NSB-er en chef van de waterpolitie in Zaandam, Ehlhardt. De vijf lichamen werden op bevel van de bezetter in een massagraf in de duinen bij Overveen provisorisch begraven.

bottom of page