top of page

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de nazi’s, die het land vijf jaar lang hadden bezet. Overal werd uitbundig feestgevierd nu men zich verlost wist van de ijzeren greep van de bezetter. Niet iedereen voelde vreugde: de bezetting had veel mensen het leven gekost. In die meidagen werden bovendien velen vermist en familieleden verkeerden in bange onzekerheid over hun lot.  

Fusillades
 

Al tijdens de oorlogsjaren was bekend dat de nazi’s zonder enige vorm van proces verzetsstrijders executeerden in de duinen. Ook bij Bloemendaal zijn veel mannen – en één vrouw – gefusilleerd. Het was niet bekend om hoeveel mensen het ging, evenmin wie er waren omgebracht en wat er met hun lichamen was gebeurd.

Begraafplaats van het verzet
 

In de zomer van 1945 kon in de duinen van Bloemendaal de trieste balans worden opgemaakt. In 45 grafkuilen, verdeeld over zes verschillende plaatsen, werden de stoffelijke overschotten van in totaal 422 mensen gevonden. Ruim honderd van hen waren in de duinen gefusilleerd, de overigen meestal in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen. Sommigen werden in hun persoonlijke omgeving herbegraven, maar het merendeel, 372 slachtoffers, kreeg een eigen graf in de duinen.


Officiële website Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’
 

Om die laatste rustplaats in de duinen te beheren en de nagedachtenis aan de slachtoffers in stand te houden, werd op 27 mei 1946 de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ opgericht. Op deze website vindt u informatie over de Stichting: u kunt meer lezen over de geschiedenisde slachtoffers die op de Eerebegraafplaats een laatste rustplaats vonden en over de Eerebegraafplaats zelf.

Nieuwe bewegwijzering op Eerebegraafplaats

Net voor 4 mei 2020 is op de Eerebegraafplaats nieuwe bewegwijzering geplaatst.

Het gebruikte materiaal is Corten-staal, dat roestbruin verkleurt, waardoor het overeenkomsten vertoont met de kleuren van de steensoorten die op de begraafplaats gebruikt zijn. De vorm van de staanders van de borden is afgeleid van helmgras, de kleur van de borden is gebaseerd op het patina van de urn.  


Wij zijn erg tevreden over het bereikte resultaat en hopen dat bezoekers de borden duidelijk vinden.
 

65.000 tulpen op Eerebegraafplaats


De actie ‘Bloemen voor 4 mei’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarbij een bos tulpen voor een oorlogsmonument gedoneerd kon worden, is een groot succes geworden. Gevolg: de Eerebegraafplaats  ontving op 4 mei 2020 maar liefst 65.000 tulpen die zo mooi mogelijk over de begraafplaats verspreid zijn. Na drie en een half uur hard werken stond het er prachtig bij. Heel mooi dat dit kon plaatsvinden op de eerste 4 mei na de bevrijding waarop geen openbare herdenking gehouden kon worden.


Onze dank aan alle gulle donateurs!

Jaar van Verzet (2018)

 

In dit kader zijn filmpjes gemaakt over verschillende erebegraafplaatsen.
Volg deze link om ze te bekijken.

Openingstijden


1 april tot en met 31 oktober
Van 09.00 uur tot 18.00 uur

1 november tot en met 31 maart
Van 09.00 uur tot 17.00 uur


De toegang is vrij. N.B.: honden zijn niet toegestaan, uitgezonderd hulphonden.

Bezoekadres

Zeeweg 26
2051 EC Overveen

Telefoon: 023 - 526 18 69

PDF-De Eerebegraafplaats.png

Download onze Brochure

ANBI  Logo

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij u naar ons ANBI-formulier. Zie verder ons jaarbericht 2022.

bottom of page