Welkom

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de nazi’s, die het land vijf jaar lang hadden bezet. Overal werd uitbundig feestgevierd nu men zich verlost wist van de ijzeren greep van de bezetter. Niet iedereen voelde vreugde: de bezetting had veel mensen het leven gekost. In die meidagen werden bovendien velen vermist en familieleden verkeerden in bange onzekerheid over hun lot.

Fusillades
Al tijdens de oorlogsjaren was bekend dat de nazi’s zonder enige vorm van proces verzetsstrijders executeerden in de duinen. Ook bij Bloemendaal zijn veel mannen – en één vrouw – gefusilleerd. Het was niet bekend om hoeveel mensen het ging, evenmin wie er waren omgebracht en wat er met hun lichamen was gebeurd.

Begraafplaats van het verzet
In de zomer van 1945 kon in de duinen van Bloemendaal de trieste balans worden opgemaakt. In 45 grafkuilen, verdeeld over zes verschillende plaatsen, werden de stoffelijke overschotten van in totaal 422 mensen gevonden. Ruim honderd van hen waren in de duinen gefusilleerd, de overigen meestal in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen. Sommigen werden in hun persoonlijke omgeving herbegraven, maar het merendeel, 372 slachtoffers, kreeg een eigen graf in de duinen.

Officiële website Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’
Om die laatste rustplaats in de duinen te beheren en de nagedachtenis aan de slachtoffers in stand te houden, werd op 27 mei 1946 de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ opgericht. Op deze website vindt u informatie over de Stichting: u kunt meer lezen over de geschiedenis, de slachtoffers die op de Eerebegraafplaats een laatste rustplaats vonden en over de Eerebegraafplaats zelf.

De nieuwe beheerder van de Eerebegraafplaats

De nieuwe beheerder van Stichting De Eerebegraafplaats is Bart Blank.

In de tweede helft van december 2019 kreeg hij de functie van zijn voorganger George ten Hoope overgedragen en betrok hij de beheerderswoning op de Eerebegraafplaats.

Wij wensen Bart Blank veel succes!

 

Jaar van Verzet

In dit kader zijn filmpjes gemaakt over verschillende erebegraafplaatsen.
Volg deze links om ze te bekijken.