top of page
Willem Hanegraaf

Willem Hanegraaf

Grafvak:

40

geboren: 20 september 1921 in Nijmegen
overleden: 6 november 1944 op de Waalsdorpervlakte, 23 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: kantoorbediende in Den Haag
geloof: gereformeerd
vindplaats: Waalsdorpervlakte

De Heere is mijn herder. Psalm 23 vers 1A

Achtergrond

Wim Hanegraaf was tot september 1944 werkzaam als kantoorbediende in Den Haag. Daarna zei hij zijn baan op om zich geheel toe te leggen op zijn verzetsactiviteiten.

Verzetsactiviteiten

Hanegraaf begon zijn verzet in mei 1941, toen de Duitse inval werd herdacht, met het in Rijswijk en Delft posten van duizenden enveloppen met illegaal vervaardigde circulaires.


In mei 1943 riep de bezetter Nederlandse militairen op zich te melden voor krijgsgevangenschap. Door het versturen van circulaires spoorde het verzet militairen aan geen gehoor te geven aan deze oproep. Hanegraaf hielp mee bij het verzenden van duizenden van deze circulaires aan officieren en soldaten van de voormalige Landmacht.


Tot september 1944 was Hanegraaf rayonleider in het Haagse Laakkwartier van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Tevens hield hij zich bezig met de verspreiding van het illegale blad Trouw en had hij contact met de Haagse illegale PTT-groep.


Als leider van een knokploeg pleegde Hanegraaf medio 1944 verschillende overvallen. Onder meer op een distributiekantoor in Doorn, een bijpostkantoor in Den Haag (buit 12.000 gulden) en op een postauto.

Arrestatie en moord

bottom of page