top of page
Johan Gerard Eskens

Johan Gerard Eskens

Grafvak:

3

geboren: 4 november 1924 te Amsterdam
overleden: 12 maart 1945 te Amsterdam, 20 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: kantoorbediende te Amsterdam
geloof: geen
vindplaats: gedenksteen 3

De levende neme ons werk over en bouwe aan een eeuwige vrede

Achtergrond

Johan Eskens werkte na het verlaten van de mulo als kantoorbediende bij de Handelmaatschappij H. Albert de Bary & Co in Amsterdam. In zijn vrije tijd was hij lid van de Jeugdbond voor Onthouding en schreef gedichten.


In juni 1943 weigerde hij te voldoen aan de oproep voor verplichte tewerkstelling in Duitsland en dook onder in Middelie, nabij Purmerend.

Verzetsactiviteiten

Op zijn onderduikadres luisterde Eskens naar de Engelse zender en noteerde de berichten. Deze werden vervolgens doorgegeven in het dorp. Later verspreidde hij het illegale blad De Waarheid en zamelde geld in voor het communistische Solidariteitsfonds van Edam. Ook verzorgde hij onderduikers met bonkaarten en bracht geld naar een in Middelie ondergedoken schippersgezin.


Als lid van de Raad van Verzet (RvV), een landelijke koepel van verzetsorganisaties, ontstaan in mei 1943, nam Eskens deel aan wapeninstructies en overvallen op distributiekantoren en bevolkingsregisters. Tevens was hij betrokken bij het verwijderen van explosieven onder bruggen, duikers en sluizen.

Arrestatie en moord

Als gevolg van verraad werden Eskens, zijn onderduikgever (en aanstaande schoonvader) en een ondergedoken Joods echtpaar op 24 februari 1945 gearresteerd. Tijdens een verhoor in Oosthuizen nam Eskens alle schuld op zich.


Na gevangenschap in de Huizen van Bewaring in Alkmaar en Amsterdam, werd hij op 12 maart 1945 met 29 anderen op het Eerste Weteringplantsoen in Amsterdam doodgeschoten. De fusillade was een represaille voor de moord op Ernst Wehner, Kriminaloberassistent bij het Einsatzkommando Amsterdam. De lichamen werden provisorisch begraven in een massagraf in de duinen bij Overveen.

bottom of page