top of page
Franciscus Robbe

Franciscus Robbe

Grafvak:

1

geboren: 27 september 1906 in Den Haag
overleden: 5 februari 1943 op de Leusderheide, 36 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: colporteur in Den Haag
geloof: rooms-katholiek
vindplaats: Leusderheide

Bedenkt steeds waarvoor ik viel en door welk stelsel

Achtergrond

Frans Robbe was tot het begin van de oorlog bezorger van de bladen van de socialistische uitgeverij De Arbeiderspers.

Verzetsactiviteiten

Robbe sloot zich begin 1941 aan bij de Ordedienst (OD) in Den Haag. De OD was een illegale organisatie, die voor een deel is ontstaan in militaire kringen.


Op 14 mei 1941 verscheen in Den Haag het eerste nummer van Vrijheid. Dit was de Haagse editie van het illegale socialistische blad Het Parool. Doel van dit Haagse kopblad was om het vervoer van grote hoeveelheden exemplaren van Het Parool uit Amsterdam naar elders te vermijden. Om de Duitsers op een dwaalspoor te brengen had het blad een andere naam: Vrijheid. De naam was ontleend aan de begin jaren ’30 in Duitsland ontstane socialistische groet ‘Freiheit’.


Robbe hielp met het vouwen van het blad en verspreidde het in grote hoeveelheden. Ook verspreidde hij illegale brochures van de socialisten Koos Vorrink en Scheps.

Arrestatie en moord

Als gevolg van arrestaties in de Haagse groep rond Vrijheid werd Robbe op 11 maart 1942 in zijn woning aangehouden door de voor de Sicherheitspolizei werkende Haagse politierechercheurs Poos en Slagter. Hij werd overgebracht naar de gevangenis het Oranjehotel in Scheveningen en vervolgens naar de kampen Amersfoort en Vught.


Op 19 december 1942 werd Robbe ter dood veroordeeld met zestien andere Parool-mannen. Hij vroeg gratie aan in verband met zijn voorgenomen huwelijk. Op 1 februari 1943 trouwde hij in de gevangenis met zijn verloofde J. Blaimschein. Kort daarna hoorde hij dat zijn gratieverzoek was afgewezen. Vier dagen later werd hij met negentien andere verzetsmensen, onder wie dertien leden van de Paroolgroep, op de Leusderheide gefusilleerd.


Op 19 december 1945 werd de Paroolgroep in grafvak 1 van de Eerebegraafplaats herbegraven.

bottom of page