top of page
Dirk de Geus

Dirk de Geus

Grafvak:

34

geboren: 13 augustus 1906 te Amsterdam
overleden: 7 januari 1945 te Limmen, 38 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: leraar Franse taal- en letterkunde te Overveen
geloof: geen
vindplaats: gedenksteen 1

In het hart van allen die je liefhadden zul je voortleven Dik

Achtergrond

Dick/Dik de Geus behaalde in 1941 het examen MO-B Frans aan de Universiteit van Amsterdam. Na een tijdelijk leraarschap in Hilversum werd hij leraar Frans aan het Kennemer Lyceum in Overveen. Naast zijn studie had hij een militaire achtergrond. Eind jaren ’20 diende hij enige tijd als sergeant in het Vreemdelingenlegioen in Noord-Afrika.

Verzetsactiviteiten

Vrijwel direct na de oprichting van de Ordedienst, een illegale organisatie, voor een deel ontstaan in militaire kringen, werd De Geus actief lid. In juli 1943 trouwde hij. Het echtpaar ging in Amsterdam wonen. In september 1944 werd hij sectiecommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in Amsterdam en eerste assistent van de districtscommandant.


De Geus hield zich bezig met het werven van leden, het organiseren van de sectie Amsterdam-Centrum en het verzamelen en vervoeren van wapens. Daarnaast verstrekte hij bonkaarten, persoonsbewijzen en voedsel aan onderduikers.

Arrestatie en moord

Als gevolg van door marteling afgedwongen verraad van een verzetsman werden De Geus, zijn echtgenote en schoonmoeder op 19 december 1944, ’s morgens om vijf uur, in hun woning gearresteerd. Tijdens de huiszoeking werden stafpapieren van de Binnenlandse Strijdkrachten en munitie aangetroffen. Diezelfde ochtend werden ook vele andere leden van zijn groep in het studentenhuis Pallas aan de Zwanenburgwal aangehouden.


Op 7 januari 1945 - de 22e verjaardag van zijn vrouw Lucie - werd De Geus in Limmen met negen anderen doodgeschoten als represaille voor het doden van een Duitse dienstplichtige soldaat door het verzet. De tien lichamen werden in een massagraf in de duinen bij Overveen begraven.

bottom of page