top of page

ANBI

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
 

Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij u naar ons ANBI-formulier. Zie verder ons jaarbericht 2021.

bottom of page