top of page
Pieter Ouwerkerk

Pieter Ouwerkerk

Grafvak:

5

geboren: 22 mei 1913 in Haarlemmermeer
overleden: 15 december 1944 in Uitgeest, 31 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: fabriekschef in Badhoevedorp
geloof: gereformeerd
vindplaats: gedenksteen 1

Achtergrond

Piet Ouwerkerk werkte als fabriekschef bij grasdrogerij Veevita in Badhoevedorp.

Verzetsactiviteiten

In september 1944 werd hij door verzetsman en Veevita-bedrijfsleider Verkuijl lid gemaakt van de Binnenlandse Strijdkrachten. In de volgende maanden was Ouwerkerk betrokken bij het in de grasdrogerij verbergen van gedropte wapens.

Arrestatie en moord

Eind oktober werd de leider van een knokploeg uit Rotterdam, C. Bitter, gearresteerd. Hij sloeg door en vertelde de Sicherheitspolizei (Sipo) alles wat hij wist over het verzet en stelde zich beschikbaar om de Sipo de weg te wijzen. Vele tientallen verzetsmensen werden op zijn aanwijzingen gearresteerd. Vaak wees hij hen letterlijk aan.


Door toedoen van Bitter vonden op 24 november 1944 invallen plaats in de grasdrogerij en de woningen van Verkuijl en eigenaar Gort. In de fabriek werden naast Amerikaanse wapens een grote partij levensmiddelen, 14.000 liter brandstof en een in balen stro verborgen Duitse trailer gevonden.


Toen Ouwerkerk de inval in de fabriek bemerkte, probeerde hij Verkuijl thuis te waarschuwen. Hierbij werd hij door de al aanwezige Sipo-agenten gearresteerd. Hij werd gevangen gezet in het Huis van Bewaring in Amsterdam en op de lijst van Todeskandidaten opgenomen die in aanmerking kwamen voor fusillering bij represailles.


Drie weken later werd Ouwerkerk met twee andere verzetsmannen in Uitgeest gefusilleerd als represaille voor het opblazen van de spoorlijn bij Uitgeest. Hun lichamen werden op bevel van de bezetter in een massagraf in de duinen bij Overveen begraven.


De verrader Bitter werd op 5 januari 1945 door knokploegers geliquideerd.

bottom of page