top of page
Hermanus Rot

Hermanus Rot

Grafvak:

22

geboren: 17 oktober 1896 in Westzaan
overleden: 24 april 1945 in Haarlem, 48 jaar oud
burg. staat: gehuwd
beroep: koopman en vertegenwoordiger bij een houthandel in Amsterdam
geloof: gereformeerd
vindplaats: begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem

Hij die u roept is getrouw. 1 Thessal. 5:24

Achtergrond

Herman Rot woonde in Haarlem en werkte als koopman en vertegenwoordiger bij houthandel Keij in Amsterdam.

Verzetsactiviteiten

Rot organiseerde en financierde in 1941 in Haarlem de zogenaamde Kindervoeding. Deze hulp was bedoeld om circa 100 kinderen waarvan de ouders uit principe weigerden waardebonnen of goederen te accepteren van de Winterhulp Nederland van maaltijden te voorzien. De Winterhulp werd algemeen als een Duits propaganda-instituut gezien. Daarnaast verleende hij hulp aan (Joodse) onderduikers, verborg wapens en werkte samen met de knokploeg die een aantal leden van de Haarlemse Politie had gevormd.


Door zijn werk had Rot regelmatig contact met de Sicherheitspolizei (Sipo) in Amsterdam en Den Haag. In de loop van de oorlog gebruikte hij deze contacten om gevangenen met geld vrij te krijgen. In totaal gaf hij hiervoor circa 30.000 gulden uit eigen vermogen uit. Soms wist hij, tegen betaling, Sipo-medewerkers te overreden bezwarende verklaringen en andersoortig bewijsmateriaal uit dossiers te verwijderen.


Eind oktober 1944 ontving Rot uit Sipo-kring een aantal processen-verbaal, die hij een etmaal mocht doornemen. Hij trof hierin namen aan van enkele provocateurs die probeerden te infiltreren in het verzet en gaf deze door aan leden uit het verzet, zodat tegenmaatregelen konden worden genomen.

Arrestatie en moord

Op 24 april 1945 werd Rot in zijn achtertuin door een 17-jarig lid van de Haarlemse Schutzgruppe - een Duitse bewakingsdienst - per ongeluk doodgeschoten. De jongen probeerde houtsprokkelaars in de Haarlemmer Hout, die vlak achter het huis van Rot ligt, met waarschuwingsschoten te stoppen. Een van zijn schoten raakte Rot dodelijk.


Rot werd op 1 mei 1945 begraven op de begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem. In november 1945 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de Eerebegraafplaats en herbegraven in grafvak 22.

bottom of page