Toegangspoort

Openingstijden
De Eerebegraafplaats is van 1 april tot en met 31 oktober geopend van 9.00 tot 18.00 uur, en van 1 november tot en met 31 maart van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij.

Bezoekadres
Zeeweg 26
2051 EC Overveen

Geef aan anderen, die net als u een waardig en respectvol bezoek aan de begraafplaats willen brengen, op geen enkele wijze aanstoot.

De Eerebegraafplaats ligt in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit is een beschermd natuurgebied, daarom is de begraafplaats uitsluitend toegankelijk over de bestaande verharde paden.