KlokkenstoelKlokkenstoel
Aan de kant van de zee werd langs de begraafplaats een muur geplaatst om onderstuiving te voorkomen. In deze muur werd een kleine zandstenen toren met een hardhouten klokkenstoel gebouwd. Hierin bevindt zich een bronzen luidklok. Deze klok werd in 1647 gegoten door Assuerus Koster te Amsterdam en hing in het raadhuis in Overveen. Toen dat gebouw werd gesloopt, werd de klok overgebracht naar de vestibule van het nieuwe gemeentehuis. In 1947 werd de klok door de gemeente Bloemendaal in bruikleen gegeven aan de Eerebegraafplaats.
Op de klok kan men lezen:

AMSTELREDAMI. ANNO 1647. ASSUERUS. KOSTER. ME FECIT. / Jan Dyckmans. Schout / Huybert Cornelisen.v.Haes / Gerrit Jorissen. Schepenen Tot Overveen.