A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Johann Arnold Christoph STOKMANS

naam :
geboren :
overleden :
burg. staat :
geloof :
beroep :
vindplaats :
grafvak :
graftekst :

Johann Arnold Christoph STOKMANS
5 april 1900 te Amsterdam
8 maart 1945 te Amsterdam
gehuwd
Nederlands-hervormd
handelaar in rotan-artikelen te Haarlem; onderhopman NAD
grafkuil II (gedenksteen 3)
37
Onze vrijheid eischte ook van hem het grootste offer

Johann Stokmans – in april 1939 als Landstorm-sergeant gemobiliseerd – was reeds kort na de capitulatie, in mei 1940, betrokken bij het leggen van verzetscontacten in een van de groepen die later de OD zouden vormen. Korte tijd later werd hij ingeschakeld bij het organiseren van een inlichtingendienst in Noord-Holland. In opdracht van de leiding van zijn groep ging hij over naar de Opbouwdienst en later naar de Nederlandse Arbeidsdienst. Hier was het zijn taak gegevens over officieren te verzamelen en door ‘cellenbouw’ de dienst te desorganiseren. Ook was hij betrokken bij het vernielen van automaterieel in de stafgarage te Doorn. In september 1944 – toen hij opdracht kreeg met twee auto’s, materieel, wapens en 25 NAD-manschappen naar een vliegveld in Duitsland te vertrekken – deserteerde hij en dook hij met een deel van de NAD’ers onder bij A.C. Naarstig in Amsterdam. Eind 1944 werd Stokmans, in overleg met C.F. Overhoff, BS-commandant van de verdedigingsgroep-Noord in Amsterdam. Op 18 februari 1945 werd hij – twee dagen nadat medeonderduiker en BS-officier J.C.L.K. van Welij op een missie in Hoorn was aangehouden – met Naarstig in diens woning aan de Amstel door de Sipo gearresteerd en overgebracht naar het HvB-Weteringschans. Op 8 maart 1945 werd hij in Amsterdam gefusilleerd.