A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gerrit SCHUIL

naam :
geboren :
overleden :
burg. staat :
geloof :
beroep :
vindplaats :
grafvak :
graftekst :

Gerrit SCHUIL
15 december 1918 te Harlingen
16 februari 1944 te Amsterdam
ongehuwd
Nederlands-hervormd
boekhouder te Harlingen
grafkuil IV (gedenksteen 5)
25
Fallen yn ’e striid tsjin ûnrjocht en slavernij

Gerrit Schuil (‘Piet’) werkte als boekhouder bij de fa. M. Smeding in Harlingen. Hij begon zijn verzet door het ’s nachts schilderen van vaderlandse leuzen naast propaganda van de bezetter. Een poging om samen met G.D. Oswald in 1942 via België en Frankrijk naar Engeland uit te wijken, mislukte, evenals een tweede poging om per schip vanuit Harlingen te ontkomen. In april 1943 weigerde hij zich te melden voor terugvoering in krijgsgevangenschap en dook hij onder op Liauckema State van R. Bruinsma in Sexbierum. Vanaf begin augustus 1943 was hij als lid van Bruinsma’s KP betrokken bij overvallen in onder andere Sexbierum, Midlum en Weidum, waarbij de kaartsystemen van de plaatselijke bureauhouders werden vernietigd en Ausweise buitgemaakt. In de nacht van 25 op 26 september 1943 nam hij deel aan de kraak van het bevolkingsregister van Sint Annaparochie. Op 3 november pleegde hij samen met Oswald in Harlingen een aanslag op opperluitenant der Staatspolitie S.B. van Wijnen. Door het verraad van F.H.A. Michon werd Schuil op 22 november 1943 in een schuilplaats op Bruinsma’s boerderij gearresteerd en ingesloten in het HvB in Groningen. Op 24 december 1943 werd hij overgebracht naar Assen, waar hij op 14 februari 1944 ter dood werd veroordeeld. Twee dagen later werd hij gefusilleerd.