A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dirk Jan VAN RIJSWIJK

naam :
geboren :
overleden :
burg. staat :
geloof :
beroep :
vindplaats :
grafvak :
graftekst :

Dirk Jan VAN RIJSWIJK
28 oktober 1904 te Velsen
8 maart 1945 te Amsterdam
gehuwd
gereformeerd
gemeenteambtenaar te Velsen
grafkuil II (gedenksteen 3)
37
Hij was getrouw tot den dood en ontving de kroon des levens

Dirk van Rijswijk (‘Zwart’) werkte als adjunct-commies op de afdeling Openbare Werken van de gemeente Velsen. Vanaf eind 1941/begin 1942 was hij een van de stuwende krachten achter en leidende personen in de illegale organisatie het V-Leger. Als commandant van de afdeling Burgerwerk – onder hem ressorteerden afdelingscommandanten in IJmuiden, Santpoort en Velsen-Noord – hield hij zich onder meer bezig met het verzorgen van onderduikers en het verspreiden van illegale bladen. Binnen het NSF in Velsen leidde hij vanaf medio 1943 de administratie en na enige tijd de hele organisatie. Daarnaast was hij voorzitter van de Voedselcommissie en lid van het LO-bestuur in Velsen/Santpoort. Vanaf september 1944 – inmiddels in overleg met de GG & GD-directeur met ‘ziekteverlof’ – was hij als BS-officier onder andere belast met financiële aangelegenheden. In zijn woning op Terrasweg 61 in Santpoort verleende hij onderdak aan een joods meisje. Tijdens een verzetsvergadering op donderdag 1 maart 1945 ten huize (Terrasweg 30) van J.P. Coté arresteerden twee leden van het Velser politiekorps – op de hoogte door arrestaties een week eerder – Van Rijswijk, Coté en drie andere illegale werkers. De volgende ochtend werd Van Rijswijk van het Hoofdbureau van politie in IJmuiden-Oost overgebracht naar het HvB-Weteringschans in Amsterdam en hier op 8 maart 1945 aan de Amsteldijk gefusilleerd.