A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Willem Teunis MEEDENDORP

naam :
geboren :
overleden :
burg. staat :
geloof :
beroep :

vindplaats :
grafvak :
graftekst :

Willem Teunis MEEDENDORP
14 maart 1922 te Amsterdam
18 januari 1945 te Amsterdam
gehuwd
gereformeerd
magazijnbediende bij Simon de Wit en schrijver bij de Gemeente-waterleidingen en het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam
grafkuil G (gedenksteen 1)
24
Rust zacht, lieve pappie, wij zullen je nooit vergeten

Wim Meedendorp kwam in maart 1943 – na het jaar daarvoor in Amsterdam zijn diploma te hebben behaald aan de 5-jarige Christelijke HBS in de Moreelsestraat, als magazijnbediende bij Simon de Wit en ‘jeugdig schrijver’ bij de Gemeentewaterleidingen werkzaam te zijn geweest en in september te zijn getrouwd – in dienst bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (gebouw Atlanta) op de afdeling Migratie. Na enige tijd begon hij hier illegaal adressenmateriaal te vernietigen of onvindbaar te maken en papieren te verstrekken aan bijvoorbeeld verlofgangers, die daarmee niet meer naar Duitsland hoefden terug te keren. Nadat in juli 1943 enige GAB-ambtenaren, na verraad, waren gearresteerd wegens het plegen van sabotage, werd door de NSB-directeur als strafmaatregel een aantal andere ambtenaren aangewezen voor werk in Duitsland. Van medio augustus 1943 tot september 1944 was Meedendorp in Borken tewerkgesteld in een levensmiddelenbedrijf. Na kans te hebben gezien zich om gezondheidsredenen te laten afkeuren, keerde hij terug naar Amsterdam en ging hij begin oktober weer bij het GAB werken, ditmaal bij de Arbeidsbeurs aan Passeerdersgracht 28–32. Ook hier zette hij zijn illegale activiteiten voort. Vijf dagen nadat het verzet een aantal ‘foute’ GAB-collega’s had geliquideerd, behoorde Meedendorp tot de zeventien medewerkers die op kantoor werden gearresteerd. Op 18 januari 1945 werd hij in Amsterdam gefusilleerd.