A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cornelis DE JONG

naam :
geboren :
overleden :
burg. staat :
geloof :
beroep :
vindplaats :
grafvak :
graftekst :

Cornelis DE JONG
31 maart 1905 te Rotterdam
6 juni 1944 in het duingebied bij Overveen (gem. Zandvoort)
gehuwd
Nederlands-hervormd
handelsagent te Nijmegen
grafkuil XII (gedenksteen 6)
23
De Heere heeft groote dingen aan deze gedaan

Kees de Jong woonde met zijn gezin in Nijmegen en werkte als vertegenwoordiger van leder- en drijfriemenfabriek Regouin in Cuyk aan de Maas. Vanaf 1942 hield hij zich bezig met het verzamelen van gegevens over en het vervaardigen van tekeningen van Duitse militaire objecten (zoals stellingen, telefoonlijnen en grensposten) – welke hij doorgaf aan kapitein C. Hoogerland – en het verspreiden van het illegale blad Vrij Nederland. Daarnaast voorzag hij (vanaf juli 1943 in LO-verband) onderduikers van onderdak, bonkaarten en levensmiddelen. De Jong werkte illegaal samen met onder meer de Nijmeegse politieman W.A. Beerman. Medio 1942 en vanaf juni 1943 stond De Jong, te goeder trouw, in contact met ‘geheim agent’ Ederveen, die in werkelijkheid de voor de Abwehrstelle Groningen en SD ’s-Gravenhage werkzame provocateur/V-Mann C.J. van der Burch was. Nadat Ederveens ware rol duidelijk was geworden, volgde op 24 september 1943 een mislukte poging hem te liquideren. Als gevolg hiervan volgden tientallen arrestaties. De Jong werd diezelfde dag in zijn woning gearresteerd, ingesloten in het HvB-Arnhem en op 4 november overgebracht naar kamp Vught. Na op 19 mei 1944, samen met Beerman en drie van diens collega’s, ter dood te zijn veroordeeld wegens sabotage, spionage en wapenbezit, werd hij op 6 juni 1944 in de duinen bij Overveen gefusilleerd.