A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pieter Joseph Hubert GULIKERS

naam :
geboren :
overleden :
burg. staat :
geloof :
beroep :
vindplaats :
grafvak :
graftekst :

Pieter Joseph Hubert GULIKERS
13 maart 1893 te Itteren
8 maart 1945 te Amsterdam
gehuwd
rooms-katholiek
bankemployé te Haarlem
grafkuil II (gedenksteen 3)
37
God belone uw vaderlandsliefde in het hemels vaderland

Pieter Gulikers – in 1920 gehuwd en sindsdien vader van zes dochters geworden – werkte sedert 1919 als kantoorbediende bij De Twentsche Bank NV aan de Zijlstraat in Haarlem. In de jaren 1939–1940 was Gulikers ploegcommandant van de Velser Vrijwillige Burgerwacht geweest. Met enkelen uit die kring sloot hij zich begin 1942 aan bij de verzetsorganisatie het V-Leger, welke in Velsen al langere tijd actief was en onder leiding stond van B.S.W. van Hamburg. In het kader van de afdeling Burgerwerk van het
V-Leger verzorgde Gulikers onderduikers, zamelde hij gelden in voor het NSF en verspreidde hij illegale nieuwsbulletins. Tevens verstrekte hij het V-Leger – mede om die reden was hij medio 1944 als boekhouder in dienst getreden bij Wehrmachtsaannemer J.A. van der Hijden – gegevens over militaire objecten in
IJmuiden. Bij de oprichting van de BS in september 1944 werd Gulikers benoemd tot sectiecommandant in Santpoort-Dorp. Op 13 februari 1945 werd hij, in verband met een wraakactie van ‘bunkerbouwer’ B. tegen diens oud-compagnon Van der Hijden, in de tuin achter zijn woning aan Wulverderlaan 14 in Santpoort door de Feldgendarmerie gearresteerd. Na enkele dagen te zijn ingesloten in het Hoofdbureau van politie, werd hij overgebracht naar het HvB-Weteringschans in Amsterdam. Op 8 maart 1945 werd hij gefusilleerd.